Kabinet Pepijn Verheyen

BUXUSMOT gespot?

buxusmot of Cydalima perspectalis

Je hoorde er wellicht al van of misschien zit je er zelf wel mee. Wie Buxus, ook bekend onder de namen ‘palmboompje’ en ‘buksboom’,  in de tuin heeft staan weze gewaarschuwd. Sinds kort ontpopt de buxusmot zich snel tot ‘groot probleem’ in onze tuinen.

De buxusmot is een invasieve buitenlandse mot uit Oost-Azië. Deze mot zou de eerste keer opgemerkt en opgetekend zijn in Centraal Europa in 2007. Ze leidt tot een insectenplaag op het geslacht Buxus. Doordat de buxusmot als rups eet van ‘onze’ Buxus ontstaat er relatief snel een specifiek schadebeeld.

Schadebeeld en ontwikkeling

Het schadebeeld uit zich door plaatselijk afgestorven delen aan de onder- en zijkant van de plant, de aanwezigheid van kale twijgjes, spinsel met daarin vaak de uitwerpselen van de rupsen, het verlies van blaadjes, dode en aangevreten buxusblaadjes. Opvallend vaak ontstaat de aantasting halverwege de hoogte van de plant aan de buitenrand. Meer gesloten struiken en hagen, die frequent worden geknipt, lijken bij voorkeur te worden belaagd. Mogelijk wordt een jong blad en een dichtere structuur geprefereerd. Wildere buxusmassieven, zoals gebruikt in moderne hedendaagse tuinen, die slechts twee- tot driejaarlijks worden geknipt lijken minder onderhevig te zijn aan vraat. Vogels, vleermuizen, spinnen,… en andere beestjes dragen daar wellicht bij tot de bescherming van de buxusplant.

Hoe groter het aantal rupsen hoe groter de plaag en hoe kaler de plant. De plaag komt zowel voor in private tuinen als op openbare domeinen en breidt snel uit. Deze uitbreiding heeft onder andere te maken met de afstanden die deze motten of vlinders kunnen afleggen en de verschillende ontwikkelingscycli die deze insecten hebben. Er zwermen naar alle waarschijnlijkheid twee tot drie generaties per jaar uit en de ontwikkeling van deze generaties lijken elkaar te overlappen. Dit resulteert in het uitvliegen van motten of vlinders vanaf april/mei (temperatuurafhankelijk) tot in oktober. Structuren zoals lijn- cluster- en kavelbebouwing dragen bij tot een exponentiële verspreiding van de buxusmotpopulatie.

buxusmot-vlinder-buxus-mot-plaag

Bestrijding en preventie van de buxusmot

Momenteel vinden we slechts informatie terug over twee beproefde en effectieve methoden. Meer hierover vind je terug in onderstaande artikels. Wel opletten met een bestrijdingsmiddel zoals bio-pyretrex of Spruzit (professioneel gebruik), Spruzit R (product in Nederland) en Pyrethro-Pur (product in België). Opteer je voor een bestrijding met dit type middel dan neem je best de nodige voorzorgsmaatregelen. Pyrethrinen zijn, volgens wikipedia, neurotoxinen die op het zenuwstelsel van alle insecten inwerken, dus ook op die van nuttige insecten, zoals bijen. In lage dosering zijn ze insectenwerend. Ze zijn schadelijk voor vissen, maar zijn veel minder schadelijk voor zoogdieren en vogels dan veel synthetische insecticiden. Ze zijn niet-persistent en worden in de natuur en door blootstelling aan licht of zuurstof gemakkelijk afgebroken.

Stel je een aantasting vast breng dan ook zeker je buren op de hoogte en vraag hen op hun beurt hetzelfde te doen. Buxus sempervirens is naar alle waarschijnlijkheid een inheemse plant, die behoorlijk ecologisch relevant is in zijn natuurlijke vorm, als struik. De plant wordt bevlogen door allerhande insecten zoals bijen en vlinders, dient als schuilplaats of verstopplaats voor kleinere dieren, … Omwille van deze natuurwaarde is het dan ook van het grootste belang dat we blijven waken over de gezondheid van lands meest gebruikte streekeigen, cultureel en historisch significante groenblijver.

interessante links in verband met de buxusmot

Download hier bovenstaand bestand ‘BUXUSMOT in de tuin’ als PDF met aanvullende foto’s en uitleg.

pepijn verheyen © 2015

HOME kabinet pepijn verheyen / pepijn verheyen © 2015