Kabinet Pepijn Verheyen

oorsprong GIT

Oorsprong GIT

Na 10 jaar prakrijk zagen we dat vele mensen zaten opgezadeld met een tuin die niet echt bij hen past.

Ontwerpers tekenen maar al te vaak een concept uit dat eerder bij hen aansluit dan bij de toekomstige gebruikers.

Het is echter de klant, en dus gebruiker, die in de toekomst in het ontwerp zal moeten leven en niet de ontwerper.

Een duidelijke vaststelling.

Bijkomend stellen we vast dat, onder andere door de opkomst van het internet, de informatie en daaruit voortvloeiend het keuzeaanbod voor mensen alsmaar groter wordt. Hierdoor is het voor velen moeilijk om te weten wat ze juist van hun droomtuin verwachten. Een groot aanbod kan verruimend zijn en is in die zin ook positief. De negatieve kant van de zaak is dat je door de bomen het bos dan niet meer ziet.

Bewijs uit de praktijk.

Hiernaast leert de praktijk en de studie van de literatuur ons dat niet elke tuin of omgeving door elk type van persoonlijkheid als aangenaam wordt ervaren. Verschillende soorten mensen vereisen verschillende soorten tuinen. De kennis van de persoonlijkheid van de klant en de omgeving die hierbij aansluit is dus van cruciaal belang voor een goede ontwerper.

Het resultaat.

De duidelijke vaststelling in de praktijk en het bewijs van het belang van een persoonlijke benadering zijn slechts enkele redenen waarom we op het idee kwamen om een tuintype test te ontwikkelen zoals de Garden Identity Test (GIT).

De GIT is gebaseerd op principes van bestaande psychologische tests en theorieën waaronder de theorie van de Big Five.

Deze theorie geeft vijf dimensies waarmee het karakter of de persoonlijkheid van een individu beschreven kan worden. Bekende voorlopers van Big Five zijn onder meer de vier temperamenten van de oude Grieken, de 16-factortheorie van Raymond B. Cattell en de driedimensionale theorie van Hans Eysenck.

De vijf persoonlijkheidsdimensies zijn:

  1. Extraversion / Introversion.
  2. Agreeableness.
  3. Conscientiousness
  4. Emotional Stability / Neuroticism.
  5. Openness to Experience / Intelligence

Verder werd onder andere rekening gehouden met factoren zoals de mate van structuur die iemand nodig heeft.

Tot slot werd de kennis uit de psychologie gekoppeld aan deze uit de tuinarchitectuur en enkele van de verschillende types van tuinen die algemeen gekend en beschreven zijn.

HOME kabinet pepijn verheyen / pepijn verheyen © 2015