Kabinet Pepijn Verheyen

Bestaande projecten campus UZGent

UZGent en de therapeutische tuinen

 • UZ Gent en dan meer bepaald het revalidatiecentrum heeft een therapeutische tuin voor mensen die revalideren
 • UZ Gent heeft een therapeutische moestuin voor de afdeling Angst- en stemmingsstoornissen
 • UZ Gent heeft een Multisensoriële Low-Visiontuin voor mensen met een visuele beperking

UZ Gent heeft een therapeutische moestuin voor de afdeling Angst- en stemmingsstoornissen

Een moestuin als actieve resocialisatietherapie op de afdeling Angst- en Stemmingsstoornissen

Drie belangrijke doelstellingen zijn:

 • Weer voeling en binding met de natuur krijgen
 • Evenwicht, rust en harmonie brengen
 • Een ‘veilige’, herkenbare en zingevende plek bieden

klik hier voor meer informatie betreffende de therapeutische moestuin

UZGent

UZ Gent heeft een Multisensoriële Low-Visiontuin voor mensen met een visuele beperking

De tuin nodigt mensen met een visuele beperking uit om te voelen, ruiken, horen, zien en proeven. Ze beleven er een breed spectrum aan zintuiglijke ervaringen.

Drie belangrijke doelstellingen zijn:

 • Het stimuleren van de zintuigen
 • Een veilige en aangename plak aanbieden
 • Revalidatie in ruime zin aanbieden

klik hier voor meer informatie betreffende de Low-Visiontuin

UZGent

UZ Gent en dan meer bepaald het revalidatiecentrum heeft een therapeutische tuin voor mensen die revalideren

Voor de patiënten die vaak maandenlang in het centrum verblijven, is het een welkome afwisseling om buiten te revalideren, sporten, tuinieren en verpozen.

Drie belangrijke doelstellingen zijn:

 • een omgeving aanbieden die afgestemd is op de behoefte van de revalidant met ernstige beperkingen en participatieproblemen
 • voor de patiënt een zo groot mogelijke functionele onafhankelijkheid garanderen
 • de revalidanten voorbereiden op een maximale mogelijkheid tot re-integratie

klik hier voor meer informatie betreffende de revalidatietuin

UZGent

therapeutische tuinen op de campus UZGent therapeutische tuinen op de campus UZGent therapeutische tuinen op de campus UZGent therapeutische tuinen op de campus UZGent