Kabinet Pepijn Verheyen

landschapsarchitectuur

Landschapsarchitectuur

Onze kennis is niet enkel toepasbaar op tuinen maar ook in de ruimere zin van het woord en dan spreken we meer bepaald over het landschap en de omgeving.

Wat juist onder landschap kan worden verstaan is maar de vraag, hieromtrent is er immers heel wat discussie.

De wetenschappelijke en beleidsliteratuur geven verschillende definities van een landschap. Algemeen wordt gesteld dat een landschap een uitgestrekt stuk land is dat zich als een zelfstandig geheel onderscheidt van aangrenzende gebieden.

Landschapsarchitectuur en landschap.

Naast de klassieke interpretatie zoals bijvoorbeeld een weiland en een bos zien wij (binnen kabinet) een aaneenschakeling van privétuinen, een volkstuincomplex, een groot bedrijventerrein,… ook als  landschap. Voor ons onderscheidt het landschap zich niet, of alleszins slechts ten dele, van aangrenzende gebieden. Want willen we landschappen verheffen tot belangrijke ecosystemen dan is de dialoog tussen de verschillende landschapstypes een absolute noodzaak.

Daarom specialiseerden wij ons, binnen de landschapsarchitectuur, in volgende landschapstypes.

  • het buitengebied dat grenst aan de tuin
  • een complex van verschillende tuinen
  • een tuin met een macromilieu opgebouwd uit verschillende micromilieus die samen, als landschap, een geheel vormen
  • een volkstuinencomplex
  • een stadslandbouwzone
  • een begroeiing met specifieke fauna en flora die buitenruimtes en/of gebouwen verbindt

Hoewel we landschapstuinen uittekenen valt een landschapstuin meestal niet onder onze definitie van landschap. Binnen de landschapsarchitectuur, in het kabinet, gebruiken we hiervoor liever de term ‘tuin’.

landschapsarchitectuur

Kabinet voor landschapsarchitectuur en landschap

Al wie geïnteresseerd is voor landschap is dat meestal ook voor natuur en milieu. Het kabinet staat voor deze waarden en tracht de ecologische principes maximaal te integreren. In onze visie brengt het landschap rust. Is het een drager van biodiversiteit waarbinnen wordt gestreefd naar een natuurlijk evenwicht. Waar tuinen één worden met elkaar ontstaat een landschap van tuinen, waar deelgebieden samensmelten vinden we een mooi landschapszicht, waar stadsgebouwen worden verbonden door groene zones en levende linten spreken we van het stadslandschap.

Bij zulke uitdagingen maken we graag het verschil.

HOME kabinet pepijn verheyen / pepijn verheyen © 2015

Landschapsarchitectuur

Onze kennis is niet enkel toepasbaar op tuinen maar ook in de ruimere zin van het woord en dan spreken we meer bepaald over het landschap en de omgeving. Wat juist onder landschap kan worden verstaan is maar de vraag, hier rond is er immers heel wat discussie. De wetenschappelijke en beleidsliteratuur geven verschillende definities van een landschap. Algemeen wordt gesteld dat een landschap een uitgestrekt stuk land is dat zich als een zelfstandig geheel onderscheidt van aangrenzende gebieden.

landschapsarchitectuur-landschap-architectuur

landschapsarchitectuur