Kabinet Pepijn Verheyen

onderzoek naar geur

Onderzoek

Het geurenkabinet ‘Le Nez du Jardin’ wordt al geruime tijd aan particulier klanten aangeboden in onze eigen praktijk.

Hiernaast kon het grote publiek ook kennismaken met ‘Le Nez du Jardin’ op beurzen.

Dit om enerzijds zoveel mogelijk mensen meer te leren over het belang en de taal van geuren.

Anderzijds stelde het ons in staat om de reactie van mensen op dergelijke test te observeren en na te gaan of er bepaalde voorkeuren zijn voor bepaalde geuren.

Onderzoek naar geur; ‘Le Nez du Jardin’

Via slogans als: ‘Welke geur hoort thuis in jouw tuin?’ ‘Gebruik jij ook je neus in de tuin?’ ‘Maak kennis met het geurenkabinet ‘Le Nez de Jardin’ en laat je inwijden in de wonderlijke wereld van ons reukorgaan’ konden we de nieuwsgierigheid van heel wat mensen opwekken.

Mensen reageerden zeer enthousiast. Het afnemen van de test op zich was al animerend, het resultaat voor de meesten verrassend. Zoals verwacht waren vrouwen iets sterker in het waarnemen van geuren en was het benoemen van geuren niet zo gemakkelijk als gedacht. In vele gevallen kregen we het volgende te horen ‘ik ken deze geur maar ik kan hem niet benoemen’. Spijtig want uit onderzoek blijkt dat geuren als aangenamer worden ervaren als je ze een naam kan geven. Dit blijkt echter moeilijk voor de mens. Misschien omdat we ons zo weinig oefenen in het herkennen en benoemen van geur. Het belang van het verwoorden van geur blijkt eveneens uit het volgende: wanneer men in studies aan een vieze geur een lekker naam koppelde vonden de proefpersonen de vieze geur aangenamer. Verwachting speelt hierin ook een rol. Verwachten we een vieze geur dat vinden we de geur ook sneller daadwerkelijk slecht. Verwachten we een goede geur dan ervaren we de geur ook sneller als goed. Verder speelt ook het visuele een belangrijke rol. Bosbessensap ruikt lekkerder als het paars is dan wanneer het groen is, dezelfde geur in verschillende flesjes ruikt anders (parfumfabrikanten spelen hier handig op in),… Om deze invloeden zo veel mogelijk uit te sluiten worden de mensen bij ‘Le Nez de Jardin’ geblinddoekt en bieden we de geuren in neutraal uitziende, uniforme flesjes aan.

Met betrekking tot de persoonlijke voorkeuren zijn er enkele algemene lijnen te trekken, al worden geuren door eenieder anders ervaren. We zien bijvoorbeeld duidelijk, bij een bepaald percentage mensen, een afkeer voor geuren die horen bij toxische planten. Ook de intensiteit van de geur kan de beslissing beïnvloeden. Geuren die aangenaam zijn voor de testpersoon maar onnatuurlijk intens worden aangeboden worden dan vaak als storend ervaren.

Tot slot was de emotionele reactie (sterke voorkeur of afkeer) die men op geuren regenereert zeer sterk en volkomen binnen het verwachtingspatroon. De praktijk bevestigt hierbij het belang van geuren dat men kon opmaken uit de theorie.

HOME kabinet pepijn verheyen / pepijn verheyen © 2015