Kabinet Pepijn Verheyen

Evidence Based Design for human well-being

Evidence Based Design for human well-being

(Landscape)architecture meets psychology!

  • Kunnen (landschaps)architecten door middel van hun creaties een invloed hebben op ons welbevinden en onze gezondheid?
  • Wat is de invloed van een (groene) omgeving op ons welbevinden?
  • Hoe moeten we wetenschappelijke kennis over omgevingsinvloeden op ons fysiek, psychisch en sociaal functioneren vertalen in concrete richtlijnen voor ontwerpers?
  • Kan een label voor concepten die rekening hielden met de (positieve) invloed ervan op hun gebruikers de potentiële kracht van een omgeving voor ons welbevinden op de politieke agenda plaatsen?

Dit zijn slechts enkele van de vele vragen waarop wij een antwoord willen zoeken in deze studie.

Evidence Based Design for human well-being

Om tot ons Manifest, Manual en Label te komen bestuderen we de bestaande wetenschappelijke literatuur en gaan we Evidence Based te werk. Het creëren van een Healing Environment heeft niet alleen potentieel voor zorginstellingen. Alle ontwerpen die rekening houden met het principe van een Healing Environment betekenen een meerwaarde voor hun gebruikers.

 

 

 

Het project

Met dit project ‘ Evidence Based Design for human well-being ‘ willen wij aantonen dat onze (groene) omgeving een (positieve) invloed heeft op ons welbevinden. Er is de laatste jaren al heel wat onderzoek gedaan naar dit thema. Meerdere malen heeft men bewezen dat een (groene) omgeving de potentie heeft om ons lichamelijk, geestelijk en sociaal functioneren (positief) te beïnvloeden. Weinig is echter geweten over hoe we deze kennis nu concreet moeten vertalen in richtlijnen om onze (groene) omgeving in te richten.

Met dit project willen wij aan de hand van een Manifest, Manual en Label de aandacht vestigen op het belang van onze (groene) omgeving. Ontwerpers moeten zich in de eerste plaats bewust zijn van de invloed die hun concept uitoefent op het psychisch, sociaal en fysiek functioneren van de gebruikers. Vervolgens moeten zij het wetenschappelijk onderzoek ook vertaalt zien in duidelijke, bruikbare ontwerptips. Tot slot zou het zowel voor de gebruikers als de ontwerpers een meerwaarde zijn wanneer concepten die rekening hielden met de impact van het ontwerp op het welbevinden van de mens een label krijgen.

Evidence Based Design

Omdat we het niet wenselijk vinden om zomaar, intuïtief ontwerptips te geven verkiezen we ervoor om Evidence Based te werk te gaan. Evidence Based Design is een ontwerpstroming die de afgelopen tien jaar aan een opmars bezig is. Beslissingen in het ontwerpproces zijn hierbij gebaseerd op betrouwbare, meestal wetenschappelijke kennis. Momenteel past men dit ontwerpproces vooral toe bij zorgomgevingen zoals ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen,… maar in principe kan men het bij elk ontwerp voor elke mogelijke doelgroep toepassen. Wetenschappelijke kennis die als basis dient voor ontwerprichtlijnen haalt men uit disciplines zoals de neurowetenschappen en de (omgevings)psychologie. Kwaliteit wordt belangrijker, ook architecturale kwaliteit. We willen een omgeving waar we ons goed in voelen; een gezonde, humane, veilige, helende omgeving.

Een substroom van Evidence Based Design is de Healing Environment. Hierbij probeert men op basis van Evidence Based Design een omgeving te creëren die ons herstel bevordert. In een Healing Environment staan zaken zoals daglicht en natuur centraal. Meestal wordt de idee van een Healing Environment geïmplementeerd in de zorgsector. Dit neemt niet weg dat ontwerpen uit andere sectoren die met dit principe rekening houden een meerwaarde kunnen betekenen voor hun gebruikers. Met andere woorden; principes die men hanteert voor het tot stand brengen van een Healing Environment, specifiek voor bijvoorbeeld een ziekenhuis, kunnen mits enkele aanpassingen meestal veralgemeend en dus ook vertaald worden naar andere sectoren.

Vraagstelling: (landscape) architecture meets psychology

Psychische problemen zoals burn-out, depressie, angststoornissen,… nemen zienderogen toe alsook tal van (welvaarts)ziekten zoals obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten,…

Kan de manier waarop we onze (fysieke) omgeving inrichten/ontwerpen hierin een rol spelen?

Evidence – Based -Design for human well-being

  • Manifest
  • Manual
  • Label

Manifest= verdedigingsgeschrift, openlijke bekendmaking, verklaring (positieve) invloed van (groene) omgeving op psychosociaal + fysiek welzijn van de mens. Welk wetenschappelijk onderzoek bestaat er naar de impact van de fysieke omgeving in het algemeen en (landschaps)architectuur in het bijzonder op het welzijn van de mens? Welke rol kan de (landschaps)architect (via zijn ontwerpen) spelen in het psychosociaal en fysiek welzijn van de mens?

Manual=handleiding, model, richtlijnen om wetenschappelijk bewijs te vertalen in een ruimtelijk (evidence based) ontwerp dat positief is voor het welzijn van de mens? Waar moeten ontwerpers concreet rekening mee houden? Welke (ruimtelijke) aspecten zijn in een ontwerp belangrijk voor het psychosociaal en fysiek functioneren van de mens?

Label= handelsmerk voor ontwerpen uit de (landschaps)architectuur die rekening houden met de aspecten die belangrijk zijn voor het psychosociaal en fysiek functioneren van de mens (zie manual).

bestand als PDF (Nederlands)
onder leiding van licentiate in de psychologie sara adriaensen – tuin- en landschapsarchitectuur pepijn verheyen

Evidence Based Design for human well-being i.f.v. wonen / Evidence Based Design for human well-being i.f.v. leven / Evidence Based Design for human well-being i.f.v. openbare ruimten / Evidence Based Design for human well-being i.f.v. tuinarchitectuur / Evidence Based Design for human well-being i.f.v. landschapsarchitectuur / Evidence Based Design for human well-being i.f.v. architectuur / Evidence Based Design for human well-being i.f.v. binnenhuisarchitectuur

HOME kabinet pepijn verheyen / pepijn verheyen © 2015 / tuinlabo