Kabinet Pepijn Verheyen

studiedag tuintherapie en kwetsbaarheid

Studiedag rond tuintherapie en therapeutisch tuinieren

Donderdag 19 november 2015 organiseert Hogeschool PXL, in samenwerking met Limburg.net en Terra-Therapeutica,  een studiedag in Hasselt in het teken van “Tuintherapie en kwetsbaarheid”. Tijdens deze studiedag brengt men de therapeutische kracht van de natuur bij de kwetsbare mens onder de aandacht.

Groenbeleving in het algemeen en tuinieren in het bijzonder heeft een gunstig effect op het welbevinden van de mens. Groen stimuleert geest en lichaam, heeft een educatief karakter én bevordert sociale interactie. Kortom, de natuur bezit de kracht om mensen te doen openbloeien. Ook de meest kwetsbare en zwakke personen in onze samenleving hebben daar nood aan én recht op, niet?

Tuintherapie en kwetsbaarheid

De therapeutische kracht van de natuur bij de kwetsbare mens!

Op donderdag 19 november 2015 zal in het congrescentrum van de Hogeschool PXL in Hasselt de studiedag rond “tuintherapie en kwetsbaarheid” doorgaan.

Momenteel bestaan er in Vlaanderen al heel wat mooie realisaties rond tuintherapie en therapeutisch tuinieren. De benamingen en projecten verschillen wel, maar ze hebben eenzelfde doel voor ogen: mens en natuur samenbrengen om het welzijn en de gezondheid van kwetsbare personen positief te beïnvloeden.

Toch is er vaak nog een gebrek aan samenhang en onderbouw. Zie deze studiedag dus gerust als pleidooi om kennis en expertise duurzaam te bundelen én om de opleiding tot tuintherapeut volwaardig te erkennen.

Wat staat er op het programma?

10u00-10u30: Inleiding – Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
10u30-11u00: Tuintherapie in een breder perspectief – Johan Lemmens, praktijklector ergotherapie PXL-Healthcare & Kathleen De Clercq, praktijklector agro- en biotechnologie PXL-Tech
11u30-12u30:
Therapeutische tuinen – Patrick Verhaest, wetenschappelijk medewerker Expertisecentrum Dementie Vlaanderen
Tuinpsychologie – Pepijn Verheyen, tuinarchitect & Sara Adriaensen, licentiate in de psychologie
12u30-13u30: broodjeslunch met standwerking
13u30-15u30: concrete getuigenissen
Tuintherapie bij mensen zonder papieren – Kimo Williame, sociaal pedagoge
Tuintherapie bij mensen met dementie – Ellen Dehennin, ergotherapeute UPC Kortenberg
Tuintherapie (samentuin Diepenbeek) bij kwetsbare personen – Liesbeth Valkenborgh, maatschappelijk assistente
Therapeutische Low Vision tuin (UZ Gent) – Ludwine Wouters, coördinator Centrum voor Visuele Revalidatie

Er staat u dus een inspirerend programma te wachten met voorbeelden, troeven en valkuilen van tuintherapie en therapeutische tuinen. Via deze weg wil men alle gerelateerde initiatieven een ideale voedingsbodem bieden en definitief wortel laten schieten in Vlaanderen.
Samen hebben we 1 doel voor ogen: mens en natuur samenbrengen om het welzijn en de gezondheid van kwetsbare personen positief te beïnvloeden.

Meer info vind je via deze link

studiedag tuintherapie en kwetsbaarheid / studiedag tuintherapie en kwetsbaarheid / studiedag tuintherapie en kwetsbaarheid / studiedag tuintherapie en kwetsbaarheid

HOME kabinet pepijn verheyen / pepijn verheyen © 2015

studiedag tuintherapie en kwetsbaarheid, studiedag tuintherapie en kwetsbaarheid, studiedag tuintherapie en kwetsbaarheid