Kabinet Pepijn Verheyen

een groene omgeving als wapen tegen fijnstof

Groen als antidoot tegen fijnstof

Wist je dat er dagelijks in Vlaanderen circa zes grote voetbalvelden aan open ruimte verloren gaan ten voordele van de bouwsector.

Door de verstedelijking verdwijnt niet enkel de open ruimte maar ook het groen dat hieraan verbonden is.

Dit is nadelig voor onze gezondheid want groen verbetert de luchtkwaliteit wat op haar beurt positief is voor onze fysieke gezondheid.

Een minder groene omgeving staat met andere woorden gelijk aan een minder gezonde omgeving.

Luchtvervuiling en onze gezondheid

Het is al enige tijd bekend dat luchtvervuiling een zeer nadelige invloed heeft op ons welzijn. Het feit dat luchtvervuiling hoog gequoteerd staat op de lijst van doodsoorzaken in gebieden zoals Vlaanderen en Nederland is hier onder andere het bewijs van. Door langdurige blootstelling aan hoge concentraties luchtvervuiling kan je dus sneller dood gaan.

Grootste boosdoener fijnstof

Een van de grootste boosdoeners voor onze gezondheid bij luchtvervuiling is fijnstof. Ter illustratie; in 2012 zouden in België 9300 mensen vroegtijdig overleden zijn aan een aandoening te wijten aan fijnstofvervuiling.

Vooral in steden is er zeer veel luchtverontreiniging te wijten aan fijnstof. Het verwondert dus niet dat in verstedelijkte gebieden zoals Vlaanderen fijn stof de grootste milieuverontreiniger is. Vlaanderen behoort zelfs tot een van de meest verontreinigde regio’s wat betreft fijnstof in Europa.

Fijnstof is afkomstig van bijvoorbeeld de uitlaatgassen, de remmen en de banden van wagens. Wonen of naar school gaan vlakbij een snelweg, waar meestal heel veel fijnstof aanwezig is,zou hetzelfde effect hebben als het meeroken van sigaretten en voor meer allergieën, zwakke longen en aandoeningen van de luchtwegen zorgen.

Naast longziekten wordt fijnstof in verband gebracht met een verhoogde kans op hartziekten en afwijkingen bij de foetus tijdens de zwangerschap. Er is zelfs een studie die fijn stof linkt aan autisme en schizofrenie via irritatie van het brein.

Groen als wapen tegen fijnstof

Hoe kunnen we onze leefomgeving gezonder maken en het fijnstof terugdringen? Naast het aan de kant laten staan van de wagen kan het aanplanten van meer groen in onze tuinen, parken en straten soelaas bieden. Beplanting functioneert namelijk als een soort filter voor dit schadelijke fijnstof.

Fijnstof heeft, in tegenstelling tot op mensen, geen nadelig effect op planten. Planten nemen het op en geven het af aan de bodem waar het door de reeds aanwezige micro- organismen wordt afgebroken. De luchtkwaliteit in stadsparken is daardoor beter dan deze in de omringende straten met weinig tot geen groen.

Het belang van mos

De vraag rest of alle beplanting even effectief werkt in de strijd tegen fijnstof. Het antwoord is nee. Het is al langer bekend dat bomen en heesters fijnstof kunnen absorberen maar uit recenter onderzoek blijkt dat ook mos en vetplanten zoals sedum fijnstof opvangen en vasthouden.

Hoeveel fijnstof planten juist kunnen opnemen en afgeven aan de bodem is overigens afhankelijk van de soort. Dennensoorten zouden een groter vermogen hebben om fijn stof op te nemen dan bijvoorbeeld loofbomen. Een normale stadsboom (normaal gezien een soort loofboom) zou volgens onderzoek (Alterra) jaarlijks 100 gram fijnstof opnemen. Dit is gelijk aan 3300 autokilometers. Dit lijkt misschien veel maar dat is het niet als we dit vergelijken met de capaciteit van mos. Eén vierkante meter mos kan jaarlijks wel 20 gram fijn stof opnemen en verteren. Volgens de universiteit van Bonn is mos daarom het natuurlijk wapen van de toekomst tegen fijn stof. Zij voeren in Duitsland experimenten uit met mos langs snelwegen.

De boodschap is dus; plant meer bomen in je tuin, maak daken en gevels groener met sedummatten en verklaar niet langer de oorlog aan mos en ander groen. Weet dat ze in Japan mos in de tuin eren. Onthoud dat planten en zeker mos misschien wel een belangrijke rol zullen spelen voor jouw gezondheid en die van de geliefden om je heen.

 

HOME kabinet pepijn verheyen / pepijn verheyen © 2015 / tuinlabo fijnstof bomen mos, fijnstof bomen mos, luchtverontreiniging en groene omgeving