Kabinet Pepijn Verheyen

waarom is ‘groen’ actueel?

 

Waarom is ‘groen’ net nu zo belangrijk?

Groen is actueel! Tot voor enkele jaren geleden was ‘groen’ iets voor geitenwollen sokken, alternatievelingen,… een niche in de bevolking. Nu zien we meer belangstelling voor groen vanuit een breder kader. Er is meer aandacht voor groen in de stad (stadslandbouw), groene daken, groene gevels, tuintherapie, therapeutische tuinen,… We zien dat samen met de stijgende aandacht voor groen de nood aan groen toeneemt. Het is niet zomaar dat iets een ‘trend’ wordt of in de picture komt te staan.

Hieronder sommen we verschillende oorzaken op die aan de basis liggen voor onze toenemende interesse voor en het belang van groen:

Verdwijnen van groen.

Door de snelle verstedelijking wordt groen alsmaar schaarser. Dagelijks verdwijnen er in Vlaanderen……voetbalvelden aan open ruimte. Dit in combinatie met de steeds kleinere percelen en het toenemend aantal mensen dat op een appartement woont zonder tuin maakt dat groen voor velen eerder uitzondering dan regel is. En, laat het nu net dat zijn wat we niet hebben waar we het meest naar verlangen. In dit geval groen.

Hier bij kunnen we nog een bedenking maken: Is er een verband tussen de vermindering van natuur en de stijging van een aantal veel voorkomende stoornissen zoals obesitas en burn-out? Natuur blijkt een positieve invloed te hebben op fysieke beweging en vermindering van stress. Twee belangrijke zaken die samenhangen met obesitas en burn-out.

-Multiculturele maatschappij.

Onze maatschappij is een samensmelting van verschillende culturen geworden. Vele allochtonen komen uit een cultuur met meer natuur en landbouw. Om het gemis aan hun thuisland te verzachten kan tuinieren enig soelaas bieden. Zo kunnen ze weer even in een natuurlijke omgeving vertoeven, vertrouwde handelingen uitvoeren en gewassen kweken uit hun thuisland die hier vaak niet te verkrijgen zijn. Verder kan tuinieren ook helpen bij de integratie. Volkstuincomplexen bijvoorbeeld stimuleren sociaal contact.

-Crisis.

Tijden van crisis gaan gepaard met gevoelens van onzekerheid. Gaan we onze job kunnen behouden, zullen de voedselprijzen de pan niet uitswingen,….? Het is in dergelijke situaties dat we meer onafhankelijkheid, controle en autonomie willen. Zelfredzaamheid kadert hier perfect in. Een tuin biedt de mogelijkheid tot een zelfredzaam leven waar men minder afhankelijk is van de maatschappij en waar men kan besparen als het nodig moest zijn. Men heeft de indruk zelf controle te hebben over de productie van het eigen voedsel.

-Gezondheidscultus.

Er is in het algemeen meer aandacht voor gezondheid in het algemeen en geluk in het bijzonder. We willen met zijn allen een zo gezond mogelijk en zo gelukkig mogelijk leven. Zelf kweken, tuinieren, de natuur,…. staat gelijk aan gezond.

-Economische belangen.

Met de economische crisis staat bezuinigen hoog op de politieke agenda. Uit onderzoek blijkt dat men door middel van groen kan bezuinigen op de stijgende (zorg)kosten. Zo zien we dat in groen buurten er minder bezoeken zijn aan de huisarts, groene zorginstellingen geassocieerd worden met kortere opnames en minder gebruik van pijnmedicatie,… Tegenwoordig heeft men beleidsmatig eveneens meer aandacht voor preventie om de zorgkosten te doen dalen en levenskwaliteit te doen stijgen. Groen kan hierin een belangrijke rol spelen.

Maar ook voor de bedrijfswereld kan groen interessant zijn. Groen wordt in deze optiek gerelateerd aan een hogere productiviteit, minder arbeidsverzuim,… Zo is groen een interessant medium om de winst te verhogen. Niet onbelangrijk in een neoliberale maatschappij.

-Virtuele, hoogtechnologische, individuele wereld.

Paul Verhaeghe verwoordde het mooi: “We zijn nog nooit met zo velen geweest maar we hebben ons ook nog nooit zo eenzaam gevoeld.” We leven allemaal op onze eilandjes naast elkaar. En laat het nu net de mens zijn, die als sociaal dier, zoveel sociaal contact voor zijn welbevinden nodig heeft. We hebben misschien wel virtuele vrienden en contacten maar deze kunnen de leegt niet opvullen. Natuur of groen kan ons helpen de band met de realiteit en de medemens te herstellen. Verder leven we niet alleen in een virtuele en individuele maar ook in een hoogtechnologische wereld. Mensen voelen zich vaak meer nummer dan mens. Daarom willen we graag terug naar de basis; back to nature. We moeten zelf iets kunnen creëren dat geeft ons bestaan zin en laat ons voelen dat we mensen zijn van vlees en bloed.

-Link met belangrijkste aandoeningen van deze tijd.

De belangrijkste stijgende welvaartsziekten van deze maatschappij zoals obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten kunnen baat hebben bij meer groen. Deze ziekten hangen vaak samen met een gebrek aan beweging en een ongezonde leefstijl. Het ondertussen bewezen dat een groene omgeving beweging faciliteert. Het blijkt ook dat jongeren en mensen met lage sociaal economische status weinig beweging hebben en er een ongezonde leefstijl op na houden. Laat groen nu ook net op deze twee groepen het meest effect hebben.

Maar ook tussen de belangrijkste psychische stoornissen van deze tijd zoals depressie en burn-out en groen is er een link. Uit onderzoek blijkt namelijk dat groen vooral op angst, depressie en stress het grootste positieve effect uitoefent.

-Milieu. Meer groen levert een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit en ecologie en ondersteuning van het milieu. Gezien de klimaatskwestie belangrijke issues van deze tijd.

-…

HOME kabinet pepijn verheyen / pepijn verheyen © 2015