Kabinet Pepijn Verheyen

Garden in the Mind

‘Garden in the Mind’ wedstrijdontwerp Reford Canada

Garden in the mind is een project van tuin- en landschapsarchitect Pepijn Florent Verheyen en master in de klinische psychologie Sara Adriaensen. De samenwerking tussen Pepijn en zijn echtgenote Sara zorgde voor een samensmelting tussen tuin- en landschapsarchitectuur en psychologie. Dit resulteerde in een unieke visie op landschapsarchitectuur en een specifieke werkwijze om tot een ontwerp te komen.

Pepijn’s werkwijze rond de theorie van de ‘dynamische perceptie’ die een belangrijke rol speelt in zijn ontwerpproces werd o.a. geïnspireerd door de vormgeving van de zeilsculpturen. Dit project werd opgebouwd volgens deze theorie van de ‘dynamische perceptie’ en implementeert biodiversiteit en de psychologische visie (o.a. zintuigen prikkelen, tuin als instrument tegen stress, burn-out,…) van Pepijn en Sara op de tuinarchitectuur.

Garden in the Mind

De wedstrijdopdracht was; creëer de geheime tuin van de 21ste eeuw. Geheime tuinen maken letterlijk en figuurlijk een onderdeel uit van ons leven. Wie had er als kind geen eigen geheime plekje? Wie voelt nooit eens de nood aan een eigen plek in contact met de natuur en je eigen innerlijke wereldje.

In een ‘geheime tuin’ voelen we ons veilig en wordt de fantasie gestimuleerd. Het is een schuil- en vluchtplaats voor de buitenwereld en zet ons aan om in dialoog te treden met onszelf en het universum. Vanuit een wetenschappelijk standpunt bekeken biedt een geheime tuin ook een compleet ecologisch systeem op zichzelf waar organismen in complete symbiose met elkaar kunnen leven.

Deze experimentele tuin communiceert gedachten, emoties en visies van de hedendaagse samenleving en laat de kracht van het landschap/omgeving zien om persoonlijke en publieke problemen aan te kaarten en te verlichten.

Beknopte omschrijving van ‘Garden in the mind’

Deze tuin is gebaseerd op de principes van dynamische perceptie (ontwerptheorie van Pepijn Verheyen 2002) en houdt ook rekening met het belang van biodiversiteit. Het eerste principe verzekert de bezoeker van een ruimtelijk gevoel vanuit elk gezichtpunt. Het tweede principe introduceert een grote variëteit aan soorten in een beperkte ruimte.
Verder wil dit project bijdragen tot het verminderen van stress met als gevolg vaak burn-outs, depressies,…Dit door o.a. in te spelen op het prikkelen van onze zintuigen.

Dit project kadert natuurlijk ook binnen de wedstrijdopdracht; met name het creëren van de geheime tuin van de 21ste eeuw. Deze tuin is geheim omdat hij geheime elementen bevat die de bezoeker zelf met de nieuwsgierigheid van een kind moet gaan ontdekken. Maar deze tuin heeft nog een ander mysterieus of geheim aspect namelijk een speciale installatie waarmee je je eigen tuin in je gedachten kan creëren. Een tuin is eigenlijk een creatie van het brein van de bezoeker en is de meest geheime tuin niet deze die we zelf in onze geest creëren?

Plantengebruik in ‘Garden in the mind’

Het prikkelen van de zintuigen is een van de doelstellingen van dit project. Het plantengebruik is dan ook hier op afgestemd. Er werd bijvoorbeeld geopteerd voor een mix van siergrassen omwille van de textuur en kruiden omwille van de geur, kleur en smaak.

Hoe kan dit project bijdragen tot de vernieuwing van de tuin- en landschapsarchitectuur?

– De combinatie van tuin- en landschapsarchitectuur en psychologie levert een meerwaarde op. De dag van vandaag leiden we een gejaagd leven. Mensen kampen meer en meer met teveel stress, burn out, depressies,… Dit project is een instrument om tot rust te komen, even het stressniveau te laten dalen en de maalstroom van het leven even tot stilstand te brengen. Geluk ligt in onszelf maar ook in de plek waar we ons bevinden. De waarden en normen die je in het ontwerpproces koppelt aan de tuin bepalen of de bewoner/bezoeker zich er geborgen en gelukkig voelt of niet.

-Signaal geven met dit project dat biodiversiteit zienderogen afneemt. De tuin is een samensmelting van de diversiteit van mens en natuur en het noodzakelijke evenwicht tussen beiden. De dag van vandaag is dit breekbare evenwicht uit balans. De afgelopen jaren sterven soorten aan een enorme snelheid uit. Met dit project laten we zien dat een tuin een klein ecosysteem, een microbiotoop op zichzelf kan worden en ook al kan een kleine tuin op zich de wereld niet redden hij kan meer kansen bieden voor het voortbestaan van biodiversiteit.

-Dynamische perceptie; het belang van ruimtelijkheid. Percelen, woningen,… alles wordt kleiner. Mensen snakken ondanks hun beperkte ruimte naar een gevoel van ruimtelijkheid. Aan de hand van dit project laten we zien dat door toepassing van dynamische perceptie en multifunctionele elementen ruimtelijkheid ontstaat. Dat je zelfs een tuin in je brein kan creëren en zo een gevoel van ruimtelijkheid krijgt ook al is de ruimte er in de werkelijkheid niet.

garden in the mind plantengebruik / garden in the mind en de betekenis / garden in the mind en de gestolen tuin / garden in the mind Reford Canada / garden in the mind en omgevingspsychologie

HOME kabinet pepijn verheyen / pepijn verheyen © 2015

garden-in-the-mind-reford

garden in the mind