Kabinet Pepijn Verheyen

Gentse Floraliën 2010: belevingstuin ‘oWOMo’

Modulaire belevingstuin ‘oWOMo’ Gentse Floraliën 2010

‘oW0Mo’ is het project dat model staat voor DE TUIN VAN DE TOEKOMST. Eén basisstructuur die moduleerbaar en multifunctioneel is. Ontelbaar veel tuinen in een basistuin. Creëer naargelang je stemming, noden en wensen met deze ene tuin steeds een ‘nieuwe tuin’.

Het project ‘oWOMo’ is een concept van tuin- en landschapsarchitect Pepijn Verheyen en werd ingediend in het kader van de wedstrijd tuinen van de 21ste eeuw. De genomineerde projecten werden getoond op de Gentse Floraliën 2010.

Het project ‘oW0Mo’ werd door een vakjury beoordeeld op onder andere creativiteit, vakmanschap, kwaliteit, esthetiek,.. en ontving de prestigieuze eerste prijs binnen de categorie grote tuinen van de 21ste eeuw.

Gentse Floraliën 2010: belevingstuin ‘oWOMo’

De ‘geest’ van het project kan kort in enkele kernzinnen samengevat worden:

  • Verandering, variatie, steeds op zoek naar iets nieuws; de trend van de 21ste eeuw
  • Alle zintuigen prikkelen: zien, horen, voelen, ruiken en proeven
  • Tijdloos en modern; geïnspireerd op de schilderijen van Piet Mondriaan
  • Sober, strak met een verassend, speels accent
  • Een minimum aan onderhoud , een maximum aan rust en genot.
  • Kleinere percelen vragen om multifunctionele elementen
  • Onthaasten, ontstressen; een vakantiegevoel oproepen
  • Kruiden en ‘vergeten groenten’ brengen variatie, gezondheid en ecologie
  • Innovatieve milieubewuste materialen
  • Ecologische ondertoon

Modulaire belevingstuin

Het project ‘oWOMo’ is een voorbeeld van een tuin waar de nadruk ligt op de beleving en de veranderlijkheid. Twee belangrijke elementen waar we in onze huidige samenleving rekening mee houden. We worden constant overladen met prikkels en nieuwe indrukken waardoor we snel verveeld zijn en waarom we steeds zoeken naar nieuwe dingen.

Deze tuin geeft ons de mogelijkheid om de omgeving aan te passen aan de huidige behoeften i.p.v. steeds een nieuwe omgeving op te moeten zoeken. Waarom willen we alles zoveel mogelijk ‘beleven’ of ‘ervaren’? Misschien omdat we de band met onze roots en de werkelijkheid verloren zijn? Omdat deze ‘tuin’ o.a.rond deze twee hedendaagse principes werd opgebouwd is hij actueel en kreeg hij heel wat media aandacht.

Verandering, variatie, steeds op zoek naar iets nieuws; de trend van de 21ste eeuw

Alles wat leeft is voortdurend in verandering. Zo is een natuurlijke tuin dagelijks in verandering maar ook de wensen en de stemmingen van zijn gebruikers blijven nooit hetzelfde. Een statische hoofdstructuur van een tuin kan mooi zijn maar blijkt op lange termijn meestal niet boeiend genoeg en kan nooit tegemoetkomen aan de individuele steeds veranderende levensloop van zijn gebruikers. Bovendien zorgt de tijdsgeest ervoor dat we steeds iets nieuws willen; we willen niet meer onze hele loopbaan dezelfde job, hetzelfde huis, dezelfde tuin,…..

Daarom heeft de ontwerper hier gekozen voor een zeer eenvoudige maar sterke basisstructuur die mits enkele kleine aanpassingen steeds een andere ‘nieuwe’ tuin met zich meebrengt. Door kleine aanpassingen aan te brengen binnen de ruimtelijke technische basisstructuur zal het uiterlijk en dus de individuele beleving van de tuin ingrijpend veranderen.

Om het geheel weer te geven werd er geopteerd om 3 van de vele mogelijke aanpassingen van de basisstructuur planmatig weer te geven.
De veranderlijke aard van dit ontwerp versterkt de associatie met mogelijke ecologische en natuurlijke omgevingsfactoren die ook steeds in ontwikkeling zijn (paardenweide, boszone, landschap…).

Kleinere percelen vragen om multifunctionele elementen

De bouwgronden worden alsmaar schaarser waardoor we dus ook steeds kleinere tuinen krijgen.
Daarom moeten we proberen om die kleine oppervlakte zodanig in te delen en aan te kleden dat je het gevoel hebt toch alle comfort te krijgen van een grote moderne tuin.

In dit project probeerde de ontwerper dit te bereiken door de aanwezige elementen multifunctioneel toe te passen. De terrasdoos staat op wielen waardoor de gebruiker deze rijdende doos kan verplaatsen naargelang de stand van de zon of zijn behoefte. Het terras beschikt over een dubbele bodem en deksel waardoor het dienst kan doen als opbergruimte.

Wil je vrienden uitnodigen en samen genieten van een heerlijk ‘kusseneiland’ dan vul je de bak van het terras gewoon op met een bijhorende matras en kussens.
In het ontwerp worden ook stoeltjes opgenomen die rond planten zijn opgebouwd. Zo creëer je tegelijkertijd een stoel, bloempot en bespaar je aan ruimte.
De vuurput is ook een voorbeeld van multifunctionaliteit; hij is vuurput, opbergruimte, barbecue en geurput in één.

Sober, strak met een verrassend, speels accent

Binnen het tijdloze, strakke, sobere karakter zorgen de menselijke figuren die op onregelmatige tijdstippen iets zeggen voor een verrassend, speels accent, daarnaast hebben ze ook een functie als lichtbron, magneetbord…. Zo wordt er voor alle objecten gestreefd naar een multifunctioneel gebruik.

Een van de terrassen werd opgevat als een soort van reuze koekjesdoos waarvan je het deksel kan openen om rommel in op te bergen of dat kan worden gebruikt als een ligeiland.

Tijdloos en modern; geïnspireerd door de schilderijen van Piet Mondriaan

De opvatting van dit ontwerp berust op een louter nastreven van natuurlijke, evenwichtige ruimtelijke vormen binnen een voor ons (als mens) aanvaardbaar model.

Verhoudingen verwijzend naar gekende natuurlijke, toepasbare en uit het leven gegrepen mathematische verschijnselen dienen als basis voor de opbouw van een sterk gestructureerd geheel (natuurlijke rotsformaties, waterlopen, bomensingels…).

De opbouw van de basisstructuur is eveneens geïnspireerd op de kunstwerken van Piet Mondriaan. Zijn creaties staan zoals de basisstructuur van deze tuin voor tijdloos modern.

Een minimum aan onderhoud , een maximum aan rust en genot.

Mensen hebben geen ‘tijd’ meer. Ze willen genieten van hun tuin in plaats van er de hele dag in te moeten zwoegen. Onthaasten en rust dat zijn de woorden van morgen.

Door de aanwezigheid van een dominante eenvoudige basis is het mogelijk om een duurzame esthetiek te garanderen ondanks zeer beperkt beheer. Afhankelijk van de persoonlijke invulling van de gebruiker vraagt dit concept dus weinig tot zeer beperkt onderhoud.

Deze tuin geeft zijn gebruiker niet alleen fysieke rust (weinig onderhoud) maar ook psychische rust door de duidelijke en eenvoudige structuur (deze werkt rustgevend op onze geest die de dag van vandaag vaak belast is met een chaotische, stresserende levensstijl).

Gentse Floraliën 2010 / Gentse Floraliën 2010 / Gentse Floraliën 2010 / Gentse Floraliën 2010 / Gentse Floraliën 2010 / Gentse Floraliën 2010 / Gentse Floraliën 2010 / Gentse Floraliën 2010 / Gentse Floraliën 2010 / Gentse Floraliën 2010 / tuinarchitectuur pepijn verheyen

HOME kabinet pepijn verheyen / pepijn verheyen © 2015

Gentse-Floraliën-Floralien-Gent

Gentse Floraliën