Kabinet Pepijn Verheyen

Instant Tuinlabo beurzen

Instant Tuinlabo beurzen

Wie graag te weten wilde komen welke ingrediënten de tuin van de toekomst bevat of welk type tuin en welke trends op hem/haar van toepassing zijn kon een bezoek brengen aan het instant Tuinlabo. Dit instant Tuinlabo was in 2011, 2012 en 2013 te zien op verschillende beurzen en bleek een echt succes.

Duizenden bezoekers lieten zich inwijden in de wondere wereld van de tuin en vulden een tuintest in. Niet alleen tuinliefhebbers wisten de test te appreciëren ook mensen uit de tuin- en landschapsarchitectuur en de groensector toonden interesse. Ondertussen bestaat de mogelijkheid een verkorte test online in te vullen. Dit gebeurt momenteel nog steeds dagelijks. Achter de schermen wordt daarom druk gewerkt ten gevolge van dit succesverhaal.

Het resultaat, na analyse van deze testen, zal onze kijk op tuinen en de invulling van groene ruimten ongetwijfeld veranderen.

Instant Tuinlabo

In 2009 ontstond de gedachte een instant tuinlabo op te richten. Een tuintest zou een eerste methode worden om te peilen naar wat leeft in België en Nederland. Met behulp van de GIT werd aanvankelijk op beurzen en openbare plaatsen gezocht naar wat er onder de mensen leeft aangaande dit groengebeuren.

In 2011 lanceerden tuin- en landschapsarchitect Pepijn Verheyen en master in de klinische psychologie Sara Adriaensen de Garden Identity Test of kortweg GIT via het instant tuinlabo. De GIT werd ontwikkeld op basis van principes en onderzoeken uit de psychologie en deze uit de tuin- en landschapsarchitectuur. De GIT en instant tuinlabo werden trouwens initieel ontwikkeld voor de tuinsector, als hulpmiddel voor de tuinaannemer en tuinontwerper. Al snel werd echter duidelijk dat er veel meer toepassingsmogelijkheden waren dan aanvankelijk werd gedacht. Uit instant tuinlabo vloeide een internetversie voort en de online GIT tuintest.

Dagelijks bezoeken tuinliefhebbers de website ‘Tuinlabo’ waar ze de tuintest invullen. Op basis daarvan ontvangen zij (of de respectievelijke tuinaannemer, tuinontwerper,…) een score en hun tuintype. Op de site zelf vinden mensen daarnaast extra relevante informatie terug. Verder zijn er linken naar producten, verenigingen, organisaties die voor een specifiek type interessant kunnen zijn. Een eerste doelstelling is het vergemakkelijken van de keuzes die de tuinliefhebber zou kunnen maken in relatie tot de inrichting van zijn tuin. Een tweede doelstelling is het verzamelen van informatie die belangrijk kan zijn voor de tuinsector en het in kaart brengen van de evoluties die plaatsvinden binnen het tuingebeuren.

Zo wordt data bekomen van zowel Franstaligen, Nederlanders als Vlamingen, jongeren, ouderen,… Op deze manier kunnen we verschillen tussen mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, Walen, Nederlanders en Vlamingen en verschillen tussen diverse provincies, gebieden nader onderzoeken. Eind maart 2012 werden de eerste gegevens verwerkt en deze leidden geheel volgens de verwachtingen tot nieuwe inzichten. Ook 2013 en 2014 waren succesvolle jaren met een mooi en soms verrassend resultaat. Veel meer mensen vinden de weg naar tuinlabo en de informatie over de voor hun relevante tuin. Een tuin die overigens steeds belangrijker wordt!

Momenteel worden alle gegevens verwerkt en vergeleken met andere studies.

instant-tuinlabo-opstelling

instant tuinlabo

HOME kabinet pepijn verheyen / pepijn verheyen © 2015

instant tuinlabo