Kabinet Pepijn Verheyen

natuur en mens: ‘CASEcase’

‘CASEcase’: Link tussen natuur en mens

‘Casecase’ is een project dat de mens centraal plaatst in de natuur.
Vanuit het observatiecentrum leg je contact met deze natuur via verschillende testen en de eigen observatie. De ‘tuin’ waarbinnen het observatiecentrum werd opgericht symboliseert de ‘natuur’.

De ingrediënten werden zo gekozen dat ze in de hedendaagse en actuele tuin kunnen worden geïntegreerd. Mensen hebben nood aan natuur en dat wordt duidelijk binnen dit concept.

Door de mens met zijn natuurlijke kant te confronteren leert hij deze beter kennen en begrijpt hij het nut en de noodzaak hiervan bij het streven naar een voller, rijker leven.

Ondertussen zien we een duidelijke evolutie binnen de tuin-en landschapsarchitectuur, weg van het economische, gejaagde en het oppervlakkige. Stilaan keren we terug naar de duurzame basis.

Natuur en mens

‘CASEcase’ verbindt de mens met de natuur.

Via het observatiecentrum kom je in contact met de natuur. Via de groenten, kruiden, bessen,.. neem je de natuur tot jezelf. Door de visuele vorm van de tuin en het effect daarvan roep je de associatie op van de mens als onderdeel van deze natuur. We spreken daarom over het fenomeen’  natuur en mens ‘.

De samenhang tussen biodiversiteit en dit project kan je in een aantal korte zinnen samenvatten:

Het sleutelwoord voor biodiversiteit is variatie. Hoe meer variatie hoe meer diversiteit in soorten, genen en ecosystemen je in je tuin zal terugvinden en hoe gemakkelijker je een microbiotoop kan creëren. Hoe meer variatie hoe meer leven!
‘Casecase’ heeft een zeer gevarieerde plantenkeuze met structuurvariatie (bomen, heesters, fruit, groenten, vaste planten, kruiden als grassen, bloemenweide) en een variatie aan niveauverschillen en terreinen (waterzone, verharde zone,… )

‘CASEcase’: ingrediënten

1 Een rijk dierenleven

Bijen, lieveheersbeestjes, kikkers, vogels, vlinders en andere diersoorten aantrekken door plantenkeuze (bessen, noten, fruit, groenten, waardplanten, nectarplanten, bloemenweide,….) door hoekjes te creëren (nestkastjes, boomstronken met gaatjes voor de bijen, broedplaatsen onder groenblijvende struiken, struiken met doorns die bescherming bieden, water als drink- en badplaats…)

2 Dood hout

Als je in een natuurlijk en niet door de mens onderhouden bos wandelt, zal je zeker merken hoeveel dood hout er ligt. Dit dode hout is voor vele dieren, zwammen en planten levensnoodzakelijk. ‘Casecase’ voorziet naast door hout een aantal boomstammen die in het water worden gelegd om terug uit te schieten.

3 Bijen helpen

Het gaat niet goed met de bijen. Wereldwijd neemt de sterfte alarmerend toe. Het is niet alleen een zaak waar natuurliefhebbers zich druk over maken. Economisch zijn de gevolgen enorm. Zo ondervinden fruittelers schade bij gebrek aan voldoende bijenvolkeren. Als de bestuiving uitblijft, is er geen oogst. Ook de gezondheid van de mens hangt uiteindelijk samen met die van de bij.
We kunnen de bij behulpzaam zijn door bijvoorbeeld nestgelegenheid te bieden en voldoende voedsel te voorzien. Hier werden, naast de kastjes, als nestgelegenheid o.a. boomstammen gebruikt met gaatjes in.

4 Vijver

Een waterelement in je tuin is belangrijk voor dieren en planten. Tuinvogels komen drinken en baden en in een vijver met weinig vissen zal je versteld staan van de variatie aan insecten en waterplanten die opduiken.
Een vijver of poeltje met ondiepe oevers is een plaats waar heel veel dieren en planten kunnen voorkomen.
Op korte afstand van de vijver is er een plaats voorzien waar dieren kunnen schuilen. Een stapel hout, dicht struikgewas met een bodemlaag van takken en bladeren is de ideale schuilplaats voor amfibieën en insecten om te overwinteren.

5 Overwinteringsplaatsen/nestkastjes

Groenblijvende struiken, struiken met doorns, dood hout en de nestkastjes bieden een broedplaats en een veilig onderkomen aan tal van diersoorten.

6 Steeds warmer!

In plaats van gras, struiken en bomen komen er steeds meer stenen en tegels. Dit is niet goed voor het milieu want minder groen betekent minder vogels, vlinders en insecten en het water kan de grond niet meer in. Te veel steen/verharding gebruiken maakt dat er problemen ontstaan met de waterhuishouding en afwatering in de hele stad.
Het wordt ook steeds warmer. Steen neemt veel hitte op. Bebouwing zorgt er voor dat het moeilijker wordt om de warmte kwijt te raken. Zo ontstaat wat ook wel het Urban Heat Island-effect of ‘warmte eilanden’ wordt genoemd (een plek dus waar de warmte blijft hangen). Meer tegels en steen leiden tot minder voedsel voor vogels en insecten. Daarom is er in deze tuin voor een halfverharding gekozen die waterdoorlatend is, minder opwarmt en nog begroeiing van bijvoorbeeld mossen toelaat.

7 Een eetbare tuin met seizoensgroenten, fruit en kruiden

Het probleem is voornamelijk, dat we niet duurzaam omgaan met de natuur en natuurlijke hulpbronnen. Het scheelt als groenten en fruit niet ingevlogen hoeven te worden, of als ze niet op een energieverslindende manier hoeven te worden geproduceerd. Je kan dus het beste groenten en fruit van het seizoen eten uit eigen tuin.

8 Waterreservoir

Met een waterreservoir kan je regenwater opvangen, dat je kan gebruiken om de planten in je tuin water te geven bij droog weer. Hierdoor bespaar je flink wat kraanwater.

9 Eet eens wat onkruid!

In ‘Casecase’ wordt het onkruid niet geweerd maar laten we het bewust staan. Niet alleen de bekende keukenkruiden zijn eetbaar. Ook veel planten die we in de tuin als onkruid bestempelen zoals brandnetels zijn eetbaar.
Als we onkruid kunnen laten staan hebben we ook geen bestrijdingsmiddelen nodig. Onkruid is daarnaast een waardplant voor vlinders en trekt tal van andere diersoorten aan zoals lieveheersbeestjes. Om het onkruid wat esthetischer te laten ogen scheren en planten we het in vormen zoals we dat kennen bij Buxus.

10 Inheemse en vergeten plantensoorten

Soorten die nog nauwelijks gebruikt worden werden hier voorzien om deze in stand te houden.
Ook werd er geopteerd voor inheemse planten. Deze bieden een aantal voordelen boven uitheemse planten. Vooreerst zijn inheemse planten aangepast aan ons klimaat waardoor ze minder onderhoudsgevoelig zijn. Bovendien leven ze in samenhang met insecten en andere dieren door hen voedsel en beschutting te bieden. Ten derde zijn ze ook minder gevoelig voor ziekten waardoor je niet of zelden bestrijdingsmiddelen hoeft te gebruiken.

11 Al eens gedacht aan een bloemenweide?

Een gazon is een klassieker in de tuin, maar er zijn relatief weinig soorten die erin kunnen overleven. Zeker als je het gazon intensief onderhoudt is er enkel ruimte voor een beperkt aantal doordeweekse soorten. De basisregel voor biodiversiteit is variatie en dit geldt dus ook voor een gazon. Hoe meer onregelmatigheden je toelaat in het gras, hoe meer soorten dieren en planten het gazon met je zullen delen.
Je kan een deel van het gazon vervangen door beplanting. Maar je kan van je gazon ook een heuse bloemenweide maken.
Een bloemenweide is als een supermarkt waar het gratis winkelen is voor de insecten. Je kan dus tal van bezoekers verwachten zoals spitsmuizen, sprinkhanen, vogels,…

12 Een observatiecentrum om de biodiversiteit te registeren

Dit project bevat een observatiecentrum om de biodiversiteit te registeren. Met vergrootglazen, tekeningen van de insecten die we in de tuin kunnen observeren (gemaakt door een kunstenares) nestkastjes die je langs de buitenkant op verschillende plaatsen kan ophangen,… is dit een aangename ontmoetingsplaats voor mens en dier.

Lien entre la nature et l’homme

Casecase relie les êtres humains avec la nature.
Grâce au centre d’observation pour entrer en contact avec la nature. Grâce à ce que les légumes, les herbes, les baies, .. prendre votre nature à vous-même. Par la forme visuelle du jardin que vous appelez des associations avec la nature.

Le lien entre la biodiversité et ce projet Casecase peut se résumer en quelques phrases:

Variation

Le mot clé de la biodiversité est variation. La plus grande variété la plus grande diversité d’espèces, gènes et écosystèmes, vous trouverez dans votre jardin et avec quelle facilité vous pouvez créer un micro-habitat.

La parathion est la conditiën principale pour arriver à la biodiversité. C’est cette diversité que Casecase veut avant tot introduire dans son jardin.
Casecase propose une sélection variée de plantes avec des variations de structure (arbres, arbustes, fruits, légumes, plantes vivaces, herbes et plantes des prés) et une variété de niveaux et domaines (domaine de l’eau, zone pavée, …)

ingrédients

1 Goûtez une fois des mauvaises herbes!
Le projet Casecase refuse délibérément la lutte contre les mauvaises herbes. Bien de ces herbes sont comestibles comme par exempel les orties. En plus nous évitons ainsi l’utilisation des désherbants nocifs.
Si nous ne pouvons laisser les mauvaises herbes nous n’avons pas de pesticides. Contre les mauvaises herbes est une plante hôte pour les papillons et les attire aussi de nombreuses autres espèces de coccinelles, etc. Pour certaines mauvaises herbes à un rasage en douceur et esthétiquement plantés dans des formes telles que le buis.

2 Des espèces végétales oublies et indigènes
Les espèces qui ne sont guère utilisées ici ont été fournis pour maintenir ce.
En outre a été sélectionnée plantes indigènes. Ceux-ci offrent un certain nombre d’avantages par rapport aux plantes non indigènes. Tout d’abord les plantes indigènes adaptées à notre climat sont donc moins d’entretien. En outre, ils vivent en ce qui concerne les insectes et autres animaux en leur offrant nourriture et abri. Troisièmement, ils sont également moins sensibles aux maladies qui ne sont pas ou rarement besoin d’utiliser des pesticides.

3 Avez-vous pensé d’une prairie de fleurs?
Une pelouse est un classique dans le jardin, mais il ya relativement peu d’espèces qui ont réussi à survivre. Surtout si vous fermez la pelouse maintient il n’y a qu’une place pour un nombre limité d’espèces jour de semaine. La règle de base pour la biodiversité est la variété et s’applique également à une pelouse. Le plus vous permettre d’irrégularités dans l’herbe, les espèces les plus d’animaux et de plantes, la pelouse de partager avec vous.
Vous pouvez remplacer une partie de la pelouse par des plantations. Mais vous pouvez faire votre pelouse aussi faire un pré de fleurs véritables.
Une prairie est comme un supermarché où le shopping est gratuit pour les insectes. Vous pouvez vous attendre de nombreux visiteurs comme les musaraignes, les sauterelles, les oiseaux, ..

4 Un centre d’observation de la biodiversité registre
Ce projet comprend aussi un centre d’observation pour le registre de la biodiversité. Avec des loupes, des dessins des insectes dans le jardin on peut obeservere (fait par l’artiste Liesbet Adriaensen) qui passe en dehors de nichoirs à différents endroits pour accrocher ,…. c’est un lieu de rencontre agréable pour les humains et les animaux.

5 Une faune riche
Attirer le plus grand nombre d’espèces possible (les abeilles, coccinelles, grenouilles, oiseaux, papillons) par le choix des plantes (baies, noix, fruits, légumes, plantes hôtes, plantes à nectar, les fleurs des prés ,….) et en créant un environnement approprié (nichoirs, des souches d’arbres avec des trous pour les abeilles, les pépinières parmi les arbustes à feuilles persistantes, arbustes à épines qui assurent la protection, l’eau potable et station balnéaire).

6 Le bois mort
Tout comme dans chaque bois sauvage, le bois mort est indispensable aux animaux et aux plantes. Ainsi nous installons des troncs flottants.

7 Les abeilles et leur rôle
Les abbeilles se portent mal. Pourtant leur rôle écologique et économique est immense.
Sans abeilles, pas de floraison. C’est pourquoi nous avons installé des troncs d’arbre perforés qui peuvent leur servir d’abri.

8 Létang
Une caractéristique de l’eau dans votre jardin est important pour les animaux et les plantes. Les oiseaux du jardin viennent boire et se baigner dans un étang avec des poissons que vous serez étonné de la diversité des insectes et des plantes qui se présentent.
Une flaque d’eau ou d’un étang avec des hauts-fonds est un endroit où de nombreux animaux et les plantes peuvent se produire.
A courte distance de l’étang est un lieu où les animaux peuvent se cacher. Un tas de bois, des buissons épais avec une couche de base de brindilles et de feuilles est le refuge idéal pour les amphibiens et les insectes à passer l’hiver.

9 Lieux d’hivernage / nichoirs
Des arbustes pineut, des nichoirs et des branches mortes offrent un abri sûr.

10 Toujours plus chaud
Evitons trop de surfaces dallées. Elles absorbent la chaleur et empêchent une évacuation rapide de la pluie. Trop d’urbanisation crée l’effet des “Urban heat islands’ ou ‘les îles de chaleur urbaines’.
En plus elles forment un habitat inhospitalier pour les animaux et les plantes. C’est pourquoi nous avons choisi une forme de revêtement perméable.

11 Un jardin aux légumes et aux fruit saisonière et aux herbes.
Le problème est surtout que nous traitons avec le caractère non durable et les ressources naturelles.
Il enregistre en tant que fruits et légumes n’ont pas besoin d’être volé, ou ne sont pas dans une des façons gourmandes en énergie doivent être produits. Vous pouvez meilleurs fruits et légumes de la saison de manger dans le jardin.

natuur en mens: dierenleven / natuur en mens: dood hout / natuur en mens: bijen / natuur en mens: vijver / natuur en mens: nestkastjes / natuur en mens: opwarming / natuur en mens: eetbare tuin / natuur en mens: water / natuur en mens: onkruid / natuur en mens: plantensoorten / natuur en mens: bloemenweide / natuur en mens: biodiversiteit

HOME kabinet pepijn verheyen / pepijn verheyen © 2015

natuur-en-mens-casecase

natuur en mens