Kabinet Pepijn Verheyen

Proeftuin ‘F’

Proeftuin ‘F’

“onderzoek naar milieu en natuur in verandering”

In de proeftuin te Franrijk, ‘Ardèche’, bekijken we hoe en welke invloed de huidige klimaatsveranderingen hebben op de biotoop, fauna en flora en onze moestuin in het bijzonder.

Proetuin ‘F’

Tot voor kort was het gebied, op enkele kilometers van de stek van de bekendste Belgische kok Piet Huysentruyt, een warme en droge streek. De opwarming van de Middellandse zee en de invloed hiervan op temperatuur, vochtigheid en de mistralwind zorgt echter voor een kentering van de gekende factoren.

 

 

Proeftuin ‘F’ als testzone voor nieuwe projecten

enkele redenen waarom we een model trachten te ontwerpen met voldoende weerstand

  • minder kans op uitval
  • de verdere uitbouw van een netwerk van proeftuinen in Frankrijk en daarbuiten
  • het belang van de ecologisch waardevolle nutstuin
  • onderzoek naar de compatibiliteit tussen natuurtuin en nutstuin
  • anticiperen op klimaatwijzigingen
  • verhogen van de biodiversiteit
  • telen zonder gewasbeschermingsmiddelen
  • selecteren van gezonde en gast-gewassen
  • evenwicht tussen mens en natuur verbeteren

Een proeftuin kan verschillende functies hebben. Het is de betrachting dat op termijn de toekomstige buitenlandse tuinen naast proeftuin plaatsen zijn waar men zich kan komen scholen in natuurbouw (bosbouw, tuinbouw, landbouw,…). Dit alles vertrekkende vanuit een sturende functie. Deels vergelijkbaar met wat binnen permacultuur wordt vooropgesteld, met accenten uit de biodynamische landbouw, raakvlakken met de ecologische tuinbouw,…

proeftuin-Frankrijk-groentetuin-moestuin

proeftuin F

HOME kabinet pepijn verheyen / pepijn verheyen © 2015

proeftuin ‘F’ / Permacultuur is een ontwerpwetenschap voor het ontwerpen van de menselijke leefomgeving op een manier die ecologisch duurzaam en economische stabiel is. Complexe ecosystemen in de natuur dienen hierbij als voorbeeld.

proeftuin ‘F’ / Biologisch-dynamische landbouw (ook wel biodynamische landbouw) is een vorm van biologische landbouw die gestoeld is op de antroposofische principes van filosoof Rudolf Steiner. In de biologisch-dynamische landbouw gaat men ervan uit dat hemellichamen invloed uitoefenen op de groei van de gewassen. Voor en tijdens het verbouwen van de gewassen houdt men daarom in alle opzichten rekening met veronderstelde kosmische invloeden. De maan zou bijvoorbeeld niet alleen de getijstroom beïnvloeden, maar ook de waterhuishouding van gewassen.

proeftuin ‘F’ / Biologische landbouw is een landbouwvorm waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met milieueffecten en dierenwelzijn. Voor zijn landbouwmethoden gelden strengere voorschriften dan voor die van de conventionele landbouw. De striktere eisen hebben betrekking op de omgang met bestrijdingsmiddelen (of verboden), het gebruik van kunstmest en van genetische veranderde organismen. Het stelsel van eisen is vastgelegd en wordt gecontroleerd