Kabinet Pepijn Verheyen

Groenprogramma ‘De Plantendokter’

Groenprogramma ‘De Plantendokter’

De Plantendokter is een groenprogramma waarbij problemen met planten onder de loep worden genomen. In de plantendokter bekijkt Pepijn waarom een plant ziek werd of het slecht doet. Zo zijn er een aantal veel voorkomende mogelijke oorzaken.

  • een verkeerde aanpak bij de aanplant
  • een foutieve standplaats
  • slecht plantgoed door vermeerdering en veredeling
  • verzwakking door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
  • verzwakking door overbemesting

Planten worden dus doorgaans niet zomaar ziek. Meestal zijn er verschillende factoren die zorgen dat een plant al dan niet gezond is en blijft. Is de plant ziek dan grijp je te gemakkelijk naar chemische bestrijdingsmiddelen zoals fungicide, herbicide of zelfs pesticide met de nodige schade aan plant en omgeving als gevolg. Uit onderzoek blijkt nochtans dat dit niet zonder risico’s is en meestal geen garantie biedt. Een verstandig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen is daarom zeker aan de orde.

‘plantendokter filmpjes’

 

Tuindokter, kruidendokter, boomdokter,… plantendokter?

In het groenprogramma ‘de plantendokter’ kwamen verschillende problemen met planten aan bod. Waar een tuindokter zich eerder beperkt tot de tuin, een kruidendokter zich bezighoudt met medicinale, eetbare en aromatische kruiden, neemt een plantendokter zowel de kamerplanten als de planten buiten onder handen.

Dat planten niet overal op éénzelfde manier reageren op ziekten en plagen lijkt redelijk logisch. Desondanks ons gezond verstand gaan we ze toch al te vaak met een algemeen bestrijdingsmiddel te lijf zonder de oorzaak van het probleem deftig aan te pakken. Soms zijn mensen zo al ettelijke jaren bezig met een ‘verkeerde’ behandeling van een bepaalde plant. Werk en kosten zonder voldoende rendement leiden niet tot een oplossing. Waar een groenexpert als ‘ tuindokter ‘ fungeert bekijkt hij de tuin als een geheel, rekening houdend met alle planten die er staan en de manier waarop ze samenwerken. Een ‘ plantendokter ‘ neemt als basis de plant en bekijkt omgeving en omstandigheden in relatie tot die plant.

Uiteraard is een tuindokter, kruidendokter of boomdokter geen echte dokter al zou een opleiding tot ‘plantendokter’ zoals deze voor bijvoorbeeld dierenarts een belangrijke doorbraak kunnen betekenen in onze relatie tot en met groen en natuur. Onze kennis van planten is doorgaans immers eerder beperkt of te specialistisch op een bepaald vlak. Want uiteindelijk is een plant een levend organisme. Een organisme dat we nodig hebben om ons te voeden, te verwerken tot allerhande materialen, onze lucht te zuiveren,….

De laatste jaren wordt het belang van groen, alle fyto-wezens meer en meer erkend. We zien dat planten drager zijn van goede bacteriën die voor ons als mens belangrijk kunnen zijn. We verstaan ondertussen het belang van de symbiose, sommige plant en diersoorten zijn immers erg goed op elkaar ingespeeld. Bovendien spelen ook de bodemschimmels een belangrijke rol en werken deze samen met planten. Ondertussen komen er diverse producten op de markt die op deze evolutie inspelen zoals de Myco-producten van ECOstyle. Uit het gebruik blijkt dan dat de mycorrhizae zorgen voor een optimale voeding -en vochtopname, er wordt gezorgd voor een verbeterde weerstand, het uitvalpercentage bij planten enorm beperkt wordt, de stresstolerantie hoger wordt,…. Heel anders dan het verstoren van een natuurlijk evenwicht door overdosering, banaal strooien, spuiten en overbemesten.

In het verleden ontbrak ons wellicht de nodige kennis en gebruikten we eerder courante meststoffen, kweektechnieken en chemische bestrijdingsmiddelen. Ondertussen wordt er binnen opleidingen rekening gehouden met de meer duurzame aanpak. Dit zal op termijn wellicht resulteren in een groter aanbod van specialisten zoals tuindokters, kruidendokters, boomdokters,… die streven naar een beter milieu en gezondere planten.

HOME kabinet pepijn verheyen / pepijn verheyen © 2015

 Tuindokter, kruidendokter, boomdokter,… plantendokter?

tuindokter-plantendokter-boomdokter

tuindokter, plantendokter, boomdokter,…