Kabinet Pepijn Verheyen

stadsboer worden?

stadsboer gezocht?

Wil jij ook stadsboer worden? Zou jij je graag inzetten voor de gemeenschap (stad) en onze natuur? Hou je van tuinieren, dieren, planten en mensen? Dan is stadsboer zijn misschien wel een roeping voor jou?

Waaraan werk je mee als stadsboer?

 • stadslandbouw draagt bij aan de ‘evolutionaire esthetiek’ die ons een goed gevoel geeft en kansen op ziekten verkleint
 • stadslandbouw biedt mensen ‘belevingsmogelijkheden’ dicht bij huis.
 • stadslandbouw versterkt het woonklimaat in de directe leefomgeving door het vergroten van sociale cohesie
 • stadslandbouw verbetert het klimaat door de aanwezigheid van groen
 • stadslandbouw vergroot de biodiversiteit in de stad
 • stadslandbouw is progressief en remt verloedering af
 • stadslandbouw draagt bij tot het reguleren van de voedselkringloop ( korte keten en  kringloopprincipes)
 • stadslandbouw is belangrijk m.b.t. seizoensgebonden productie
 • stadslandbouw biedt kansen voor het telen van etnische groenten en lokale rassen
 • stadslandbouw draagt bij tot een grotere bewustwording en het veranderen van eetpatronen of het eetgedrag
 • stadslandbouw biedt kans op een zachte re-integratie in het arbeidsproces
 • stadslandbouw is educatief, leidt tot ontwikkeling en zelfontplooiing
 • stadslandbouw ondersteunt samenwerking, voedsel heeft een verbindende waarde

Stadsboer op missie

Mensen die aan stadslandbouw doen hebben meestal een missie. Stadslandbouw is meer dan louter het produceren van voedsel in de stad. De term stadsboer staat niet voor een landbouwer in de stad maar voor hij/zij die op een hedendaagse manier invulling geeft aan landbouw in de stad. Het karakter van stadslandbouw is meer tijdelijke dan permanent. Zij die zich stadsboer mogen noemen werken op een milieuvriendelijke manier met respect voor biodiversiteit en volgens een ecologische methodiek.

Hij/zij die gewasbeschermingsmiddelen zoals pesticiden, herbiciden, fungiciden,… gebruikt is de naam stadsboer onwaardig. Dit besluit werd van bij aanvang genomen en wordt binnen de verschillende organisaties die stadsboeren opleiden onderstreept. Dat de stadsboer dit respecteert staat buiten kijf. Meerwerken aan stadslandbouw is veel meer een roeping, logische keuze en een noodzaak voor zij die nog idealen koesteren, dan dat het een invulling geeft aan de nood naar voedsel. Uiteraard is voedselproductie, maar dan op de nieuwe manier, het streefdoel. De stadsboer gaat daarom niet akkoord met het gezegde ‘het doel heiligt de middelen’ maar verwezenlijkt via de middelen zijn doel. Een win win win situatie. Gewassen die en als voeding dienen, de soortendiversiteit vergroten in het gebied, de stad groener maken en andere belangrijke ecosysteemdiensten leveren.

Op braakliggende binnenstedelijke bouwterreinen, daken van flats, in stadsparken, aan gevels ontstaan groene productiezones. Het werkterrein van de stadslandbouwer. Door middel van al dan  niet mobiele maar vast en zeker ecologische kruiden- groente-, fruit- en bloementuinen die stelselmatig een netwerk beginnen te vormen ontstaat in steden, onder invloed van de stadsboeren, vandaag de dag een stadslandbouw landschap. Het is wellicht trouwens dit landschap dat de stad op termijn leefbaar kan houden. Dat toelaat dat kinderen er kunnen opgroeien zonder of met minder kans aan stoornissen die voortspruiten uit het gebrek aan groen, een belangrijke en nog steeds onderkende oorzaak van zowel fysieke als psychische aandoeningen.

Stadsboeren stellen hun ‘productie-units’ meestal open voor het publiek en vervullen zo een belangrijke educatieve, sociale en daarom krachtig verbindende functie in de stad. Mogelijke functies die de stadsboer ondersteund zijn;

 • voedselproductie van groenten, kruiden, fruit,…
 • vrije tijd een waardevolle invulling geven
 • energie, zowel verbruik als verspilling tegengaan als productie van nieuwe bronnen.
 • kringloop dichterbij brengen en onmiddellijk toepassen
 • educatie door bijvoorbeeld workshops, voordrachten,…
 • gemeenschap verbeteren, mensen samenbrengen, collectieve waarden onder de aandacht brengen
 • zorg voor planten, dieren en mensen
 • beheer vereenvoudigen en veranderen (meer milieugericht gedrag)
 • de korte keten ondersteunen
 • de biodiversiteit of soortendiversiteit vergroten via fauna en flora

Op deze manier verbetert de stadsboer de kwaliteit van éénieders leven. Hiervoor hoef je zelfs niet in de stad te wonen. Wanneer een gemeenschap op een positieve manier wordt gestimuleerd draagt dat onherroepelijk bij tot een algemene verbetering van die hele maatschappij!

stadsboer-stadslandbouwer-landbouwer-boer-stad

stadsboer

HOME kabinet pepijn verheyen / pepijn verheyen © 2015

tuinlabo