Kabinet Pepijn Verheyen

stadslandbouw is populair, maar waarom?

Waarom is stadslandbouw zo populair?

Waarom zit stadslandbouw of urban farming de laatste tijd in de lift? Is het een trend die zomaar zal overwaaien?

In tegenstelling tot wat sommigen vaak dachten blijkt stadslandbouw niet zomaar een modegril die onmiddellijk zal overwaaien. In tegendeel, het is een manier van landbouw die men hoe langer hoe meer zal moeten toepassen uit ecologische, economische en sociale overwegingen.

Toch is stadslandbouw geen nieuw gegeven. Het is iets dat al zeer oud is maar lange tijd uit de picture was.

stadslandbouw vandaag

In het kader van de geschiedenis van de mensheid bekeken is het nog niet zo lang dat landbouw en tuinieren voor voedselproductie losgekoppeld is van de stad. Dit heeft als gevolg dat we de band met ons (voedsel)product kwijt zijn. We weten amper hoe brood op ons bord komt, waar groenten vandaan komen,…

De laatste tijd wordt de drang van de mens groter om meer zelfvoorzienend te zijn, duurzamer te telen en de betrokkenheid bij onze voedselproductie te vergroten. Hierbij komt nog dat voor ons als consument, o.a. door tal van voedselschandalen, het vertrouwen in ons product sterk op de proef gesteld wordt.

Bij stadslandbouw kunnen we het gehele proces beter opvolgen waardoor er meer vertrouwen in en directe controle of kennis over ons product is. Kinderen, maar ook volwassenen, krijgen de kans om in werkelijkheid te zien hoe een tomaat groeit, te leren waar hun eten vandaan komt. We worden minder afhankelijk en meer zelfvoorzienend.

Bijkomende mogelijke voordelen met betrekking tot kwaliteitscontrole zijn;

  • een verminderd gebruik van pesticiden door een intensievere zorgmogelijkheid
  • een verlaagd gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen door kleinschalige wisselteelt
  • gebruik van uitsluitend organische meststoffen
  • gebruik van minder milieubelastende grondstoffen (bijvoorbeeld compost i.p.v. ontgonnen veen/turf  of kokosvezels met neonicotinoïden,…)
  • controle over de kwaliteit van organische meststoffen uit recyclage (niet uit ‘behandelde’ landbouwoverschotten)
  • controle met betrekking tot de soortechtheid van zaden en gewassen
  • controle met betrekking tot vervuiling van bodem, omgeving,…
  • efficiëntere aanpak van ziekten en plagen bij gewassen

Doordat het voedsel weinig kilometers moet afleggen tussen producent en consument is stadslandbouw trouwens een manier om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Het bedrijven van stadslandbouw zorgt bovendien voor meer groen en biodiversiteit in de stad met als gevolg extra nuttige insecten, een grotere plantendiversiteit, meer inheemse dieren,…

Verder zal het verminderen van de verharding ten gunste van groen de opwarming doen dalen en bij zware regenval het hemelwater beter laten infiltreren. Eveneens zal de luchtkwaliteit toenemen (groenten nemen veel CO2 uit de lucht op en zetten dit om in zuurstof). Maar naast het bieden van tal van ecologische voordelen blijkt stadslandbouw een probaat middel om de sociale cohesie te verhogen (tussen bepaalde groepen, in een bepaalde wijk,…) en de regionale voedselzekerheid en economie te versterken door o.a. het bieden van meer werkgelegenheid in de buurt.

stadslandbouw-urban-farming-stadslandbouwer

stadslandbouw

HOME kabinet pepijn verheyen / pepijn verheyen © 2015