Kabinet Pepijn Verheyen

urban farming of stadslandbouw, wat is het?

Wat is urban farming of stadslandbouw?

Stadslandbouw of urban farming is het produceren van voedsel in een stedelijke omgeving dicht bij de mens. Dit kan commercieel (professionelen die voedsel verbouwen om te verhandelen) of niet-commercieel (vrijwilligers die voedsel verbouwen voor eigen gebruik), grootschalig of kleinschalig op verschillende locaties gebeuren in het centrum of meer aan de rand van de stad.

De mogelijkheden voor het kweken van voedsel zijn hierbij legio gaande van geveltuinen, balkontuinen, daktuinen, window-farming, tuinen op braakliggende stukken grond, volkstuinen, moestuinbakken in het park, stadsboederijen, etc.

Maar niet enkel de productie van voedsel ook het verhandelen, verwerken en verspreiden van voedsel valt onder de noemer stadslandbouw.

Een belangrijke eigenschap van stadslandbouw is het feit dan men hierbij steeds eerst gebruik maakt van producten en diensten uit de stad waarna men op haar beurt terug diensten en producten voor diezelfde stad aanbiedt.

Urban farming of stadslandbouw

Urban farming of voedselproductie in de stad mag de laatste jaren op de meeste plaatsen de nodige belangstelling genieten.

Is deze evolutie slechts een modeverschijnsel of is er meer aan de hand? Zijn we vernieuwend en goed bezig? Is dit een trend en gaan we in de toekomst nog meer initiatieven zien ontstaan, overal stadsboerderijen zien verschijnen?

Dat stadslandbouw of urban farming succesvol is staat niet ter discussie. Dat bewijzen tal van projecten immers dagelijks in diverse steden. Nieuwe technieken laten ongetwijfeld een productieve stadslandbouw toe. Meer rendabel dan ooit en gelukkig maar want urban farming bestaat immers al lang, heel lang, maar was wellicht nooit zo interessant als nu. Misschien waren we enkel even van het ‘juiste’ pad afgedwaald? Wie zal het zeggen?

Feit is dat momenteel zowel economische, sociale als milieugerichte en ecologische waarden op de agenda staan. Of dit al dan niet gegrond is staat nooit ter discussie, welke belangen er spelen des te meer. Iedereen is het er dan ook over eens dat we toekomstige uitdagingen tegemoet gaan en dat urban farming mee aan de basis kan liggen van oplossingen. Wil dit nu zeggen dat de gewone landbouw op termijn zal worden vervangen door een stedelijke landbouw? Ongetwijfeld niet!

Dat de huidige landbouw een ander pad zal moeten inslaan is echter meer dan duidelijk. Op dit moment wordt gesteld dat multinationals ons milieu aan het vernietigen zijn. Gewasbeschermingsmiddelen bedreigen fauna en flora, gemodificeerde of gemanipuleerde planten zouden op termijn wel eens direct of indirect zeer nadelig kunnen blijken. Er wordt vooropgesteld door geleerden, wetenschappers van divers pluimage, dat herbiciden, fungiciden, pesticiden,… kortom sproeistoffen of bewaarmiddelen, een zeer negatieve impact hebben op al wat leeft. Vele ziekten van deze tijd zoals; kanker, parkinson, autisme, allergieën enz werden in onderzoeken reeds gerelateerd aan de verontreiniging door de chemische industrie.

Ook hier heeft urban farming een voorbeeldfunctie. Als methode is stadslandbouw kleinschalig, een individueel- tot groepsgebeuren. Hoe groter de diversiteit en hoe meer afwisselend de aanpak hoe kleiner de kans op fouten of grootschalige negatieve impact. Zo lang de stadsboer of stadslandbouwer met respect voor natuur, milieu en de collectieve belangen te werk gaat en hij/zij of een groep van urban farmers een eigen manier zoekt om meer zin te geven aan het leven en de rijkdom die natuur en voedsel ons leven geeft, zullen stadsboer en boer elkaar mogelijk ergens in het midden tegemoet komen. Stadsboeren zullen de landbouwer/boer naar waarde leren schatten. Verwantschap zorgt immers voor een band. Beide partijen kunnen dan kennis delen en landbouwers worden minder afhankelijk van de producenten van bestrijdingsmiddelen, meststoffen en zaden. Als de mensen leren samenwerken, elkaar opnieuw begrijpen en de boer terug beloond wordt omdat hij gezond voedsel kweekt (zoals het hoort en zou kunnen zijn) vaart de ganse maatschappij er economisch, milieugericht, op het vlak van voedselveiligheid en gezondheid wel bij.

Tien voorbeelden van urban farming.

  1. geveltuinen
  2. balkontuinen
  3. daktuinen
  4. window-farming
  5. straattuinen
  6. tuinen op braakliggende stukken grond
  7. volkstuinen
  8. moestuinbakken in het park
  9. voedseltrajecten
  10. stadsboederijen
urban-farming-stadslandbouw-landbouw-stadsboer

urban farming

HOME kabinet pepijn verheyen / pepijn verheyen © 2015