Kabinet Pepijn Verheyen

tuintest PLANT-IT

PLANT-IT tuintest

De Plantation Temperamental Interaction Test of kortweg Plant-it bekijkt de interactie tussen iemand zijn temperament en beplanting.

Aan de hand van deze tuintest bekijken we met andere woorden welke planten passen bij jouw temperament en bijgevolg thuishoren in jouw tuin.

De Plant-it tuintest is gebaseerd op kennis uit oude kruidenboeken zoals  “ Dodonaeus” (1554) , “Gart der  Gesundtheit” (gaat terug tot 1470), “Megenberg das Buch der Natur” (1330) en  “L’Amateur du Jardin” (rond 1850) en de theorie van de vier temperamenten die haar oorsprong vindt bij de Grieken.

Doe de test vrijblijvend via deze link

Tuintest Plant-it

Zoals de naam Plant-it (plantation, temperamental interaction test) het zelf zegt maakt deze tuintest de link tussen de 4 temperamenten en de daarbij aansluitende beplanting.

Het antwoordprofiel van de Plant-it  tracht bij elk van de 4 temperamenten een aantal planten voor te stellen.

Het antwoordprofiel dat je bekomt na het invullen van de vragen bestaat meer bepaald uit twee delen: een deel dat handelt over de persoonlijkheid of het temperament van de
respondent en een deel dat handelt over de daarbij aansluitende tuin in het algemeen en de specifieke beplanting in het bijzonder.

Zo beschrijft het eerste deel  het karakter van de persoon, zijn gewoontes en problemen bij eventuele excessen.

Het tweede deel geeft naast een algemene omschrijving van het type tuin dat bij dit temperament aansluit meer informatie over de bomen, heesters, vaste planten, klimplanten, kruiden, groenten, fruit en eventuele bijzondere planten die in de tuin van het desbetreffende karakter kunnen thuishoren.

Met het resultaat dat je krijgt kan je zelf  aan de slag om combinaties te zoeken van voorgestelde of gelijkaardige planten.

De planten uit het antwoordprofiel van het desbetreffende temperament van de respondent werden gescreend op aard / natuur, uiterlijk, standplaats, krachten/medicinale werking.

Met een tuintest als de Plant-it hopen wij dat de nieuwsgierigheid voor het plantenrijk  bij de respondent wordt opgewekt en de belangrijke rol die planten kunnen spelen opnieuw erkend wordt.

Vanuit de omgevingspsychologie zien we het belang van een omgeving die aansluit bij de persoonlijkheid van het individu. Planten spelen hierin een cruciale rol.

Oude kennis zoals deze uit de Dodonaeus kan een prachtig hulpmiddel zijn om te komen tot een omgeving met de juiste planten die een meerwaarde kunnen bieden voor het individu.

tuintest-plantentest-plant-it-planten

tuintest

HOME kabinet pepijn verheyen / pepijn verheyen © 2015

PLANT-IT tuintest

De Plantation Temperamental Interaction Test of kortweg Plant-it bekijkt de interactie tussen iemand zijn temperament en beplanting.

Aan de hand van deze tuintest bekijken we met andere woorden welke planten passen bij jouw temperament en bijgevolg thuishoren in jouw tuin.

De Plant-it tuintest is gebaseerd op kennis uit oude kruidenboeken zoals  “ Dodonaeus” (1554) , “Gart der  Gesundtheit” (gaat terug tot 1470), “Megenberg das Buch der Natur” (1330) en  “L’Amateur du Jardin” (rond 1850) en de theorie van de vier temperamenten die haar oorsprong vindt bij de Grieken.