Kabinet Pepijn Verheyen

TESTEN Algemeen

Testen Algemeen

Sinds 2000 zijn wij gespecialiseerd in het ontwerpen van specifieke omgevingstesten, rekening houdend met een omgeving die zoveel mogelijk tracht aan te sluiten bij de persoonlijkheid van zijn gebruikers. De mens beïnvloedt zijn omgeving maar ook omgekeerd beïnvloedt de omgeving de mens. De impact hiervan op ons psychosociaal en fysiek functioneren wordt nogal eens onderschat.

We bevinden ons verder pertinent in een omgeving. Deze continue aanwezigheid zorgt voor een onophoudelijke beïnvloeding. Het is dus van groot belang om een omgeving te creëren die een zo positief mogelijke invloed uitoefent. We weten dat iedereen anders is. Het is dus niet moeilijk om te begrijpen dat ‘de ideale’ omgeving ook voor iedereen verschillend zal zijn.  Aan de hand van testen proberen wij de persoonlijkheid en noden van een individu te begrijpen. We zoeken uit aan welke criteria zijn of haar ideale omgeving zou moeten voldoen. Dit betekent niet alleen een grote meerwaarde voor de gebruikers van een omgeving maar ook voor de ontwerpers ervan.

Hoewel de ontwerper door zijn kennis en visie een belangrijke meerwaarde biedt is het meestal niet de ontwerper zelf die in de door hem ontworpen omgeving zal vertoeven. Door zijn talent, esthetische kwaliteiten, stijl en smaak kan de ontwerper een directe bijdrage leveren aan het concept. Los daarvan zijn er ook andere cruciale factoren die we, niet aan de ontwerper maar, enkel  aan de gebruikers van een concept kunnen koppelen. De persoonlijkheid van de gebruikers is met andere woorden doorslaggevend, niet deze van de ontwerper.

Door jarenlange analyse ontwikkelden wij vanuit onze ervaringen een reeks testen om de individuele verschillen te meten in verband met ‘bepaalde’ factoren die een belangrijke rol spelen bij de perceptie en evaluatie van een omgeving, tuin of landschap.

  • Le Nez du Jardin, hier spelen geuren een belangrijke rol in de mate waarin we een omgeving al dan niet zullen appreciëren. ‘Le Nez du Jardin’ is een test die peilt naar de voor- en afkeur voor bepaalde  (planten)geuren, (waarnemingstest).
  • Garden Identity Test (GIT), een test die kijkt naar stijlen en persoonlijkheid, (omgevingsgerelateerde psychosociale  test).
  • Individual Need For Environmental Structure Test (INFEST ), een test die meet in welke mate men behoefte heeft aan structuur of de nood om een omgeving te begrijpen, (omgevingsgerelateerde psychosociale  test).
  • VIDI test (visual image dynamical interval test), een test die peilt naar de aan waarneming gekoppelde beleving of wat we kunnen omschrijven als ‘zien’, (key-test).
  • (e) TEXTURE test (environmental texture test), een test waarbij wordt gekeken hoe we als individu textuur begrijpen, (waarnemingstest).
  • Plant-it (Plantation Temperamental Interaction Test), een test die specifiek werd ontwikkeld om te peilen naar de relatie tussen de temperamenten en beplanting.

Verder zien we dat louter fysiologische factoren een rol kunnen spelen. Zoals de meeste mensen wel weten gaat de lens van ons oog met het ouder worden kleuren anders zien. Niet iedereen kijkt door dezelfde ogen of heeft een identieke kijkhoek. Ook de gezichtsscherpte is vaak gekoppeld aan leeftijd. Standaard testen, zoals bijvoorbeeld een test die onderzoekt in welke mate men kleuren, grijswaarden,… kan onderscheiden, leveren daarom vaak interessante informatie op voor gebruikers en ontwerpers.

testen-kabinet-pepijn-verheyen-test

testen

HOME kabinet pepijn verheyen / pepijn verheyen © 2015

testen / algemene testen / copyright pepijn verheyen 2015