Kabinet Pepijn Verheyen

(e) TEXTURE Test

(e) TEXTURE Test

De (e) TEXTURE test of environmental texture test is een test waarbij wordt gekeken hoe we als individu de textuur van onze omgeving begrijpen.

De (e) TEXTURE test wordt best omschreven als een waarnemingstest.

Met de (e) TEXTURE test peilen we naar de meest interessante persoonsgebonden voorkeuren wat betreft textuur. Niet iedereen houdt van dezelfde texturen. We zien dan ook duidelijke verschillen in voorkeur die staan in relatie tot geslacht, ouderdom, vertrouwdheid of gewenning, kennis, aandacht en associatie.

 

Met de (e) TEXTURE test onderzoeken we het belang voor het individu van vijf peilers van omgevingsgerelateerde textuur.

  • (e) Textuurcorrectie (met betrekking tot het corrigeren door environmental textuur)
  • (e) Textuurverwarring (door de complexiteit van environmental texturen)
  • (e) Textuurvariatie  (in relatie tot de hoeveelheid aan environmental texturen)
  • (e) Textuurgradatie (met betrekking tot de intensiviteit van environmental texturen)
  • (e) Textuurverloop (in relatie tot de onderlinge spanningen en hun veranderlijkheid bij environmental texturen)

De (e) TEXTURE test werd opgebouwd rond vorm en dimensie. Via de waarnemingstest peilen we naar de interpretatie van het individu binnen het onderling verband tussen omgeving als ruimte en de schaal (grootte) van de verschijningsvorm.

Via een reeks van beelden, 3D en 2D, wordt de waarnemer geconfronteerd met een, al dan niet gefocust/uitgelicht, omgevings- of ruimteonderdeel. Sommige onderdelen spreken hem in meer of mindere mate aan, andere genieten een duidelijke voorkeur. Soms wisselt de densiteit, de kwantiteit, de reflectie,…. Textuur is immers meer dan enkel contour gebonden.

Omgeving

Een omgeving is niet steeds gelijk, noch gelijkwaardig aan een andere. Groeiplaatsomstandigheden zoals bodem, microklimaat,… bepalen de plaatselijke groei van planten en organismen. Ondanks het feit dat we (e) textuur kunnen voorzien vanuit het theoretisch objectief van de soort(en) zijn er mogelijk modificaties ter plaatse. Het is dan ook uiterst belangrijk naast de kennis van kleur, habitus en vorm rekening te houden met de actoren ter plaatse. De via de (e) TEXTURE test verkregen waarden kunnen, mits rekening te houden met wisselende variaties, daarom praktisch worden ingezet in het begeleiden van een ecotroof milieu dat gebonden is aan de verwachte climax met vooropgesteld begin- tussen- en eindbeeld. Nuances vallen dan binnen een vastgelegd verwachtingspatroon en dat alles volgens en binnen de minimum en maximum (e) waarden.

Ruimte

Een ruimte en haar invulling geeft ons een bepaalde indruk. Texturen kennen we in verschillende vormen zoals de textuur van de nerf van een blad, de vorm van een blad, de vorm of het uiterlijk van een tak met bladeren, de textuur van de bast van een boom, de textuur van een groep van bomen,…. Bij het maken van de oefening merken we op dat schaal gelijkwaardig is aan vorm of schaal en dus focus zelfs vorm scheppend kan zijn.

texture-test-tuintest-textuur

texture test

HOME kabinet pepijn verheyen / pepijn verheyen © 2015

(e) TEXTURE test

meer info over onze onderzoeken / copyright pepijn verheyen 2015