Kabinet Pepijn Verheyen

VIDI Test

Visual Image Dynamical Interval Test

Bij de VIDI test peilen we naar de, voor het individu, aan waarneming gekoppelde beleving of wat we kunnen omschrijven als ‘zien’.

Als persoon ‘zien’ we door beelden/indrukken te verwerken en er vervolgens een betekenis aan te geven. De reeks van beelden/indrukken wordt getoetst aan onze kennis, de betekenis die we er aan kunnen geven, het sjabloon waar we een betekenis aan koppelen,…. Hiervoor gebruiken we associaties die we al dan niet vergrendelen. Met key/sleutel als metafoor voor het openen van een vergrendelde impressie of reeks van beelden pogen we ons ‘zien’ te corrigeren en te sturen.

De VIDI test peilt naar deze associaties en onderzoekt de individuele leesbaarheid van de impressie. We omschrijven de VIDI test dan ook als  key-test.

Visual image dynamical interval test

Met de vidi test bestuderen we dus de dynamische weerstand van het betrokken individu. Niet iedereen vormt zich een beeld of sfeer op dezelfde manier voor, tijdens of na zijn/haar actie. Daarenboven zien we in de nasleep van dit’ waarnemings’ beeld een ander patroon per individu.

Via de VIDI test onderzoeken we:

  • Hoe iemand een sterke positieve beeldvorming krijgt i.r.t. zijn of haar dynamische perceptie.
  • Wat daarvoor de individuele triggers zijn.
  • Welk patroon leidt tot de meest sterke beeldvorming.
  • Of we los van het begrip of de abstractie van een gevormd beeld duidelijke verschillen zien.
  • Of we door het anders zijn van het begrip of de abstractie van het gevormd beeld tussen de individuen verschillen krijgen.

De VIDI test is een test waarbij via een reeks beelden die binnen een bepaald (tijds)interval worden bekeken door de testpersoon/waarnemer gevraagd wordt de koppeling te maken naar een bijhorend begrip of abstractie.

  • Hoeveel beelden heeft de testpersoon nodig om het begrip te herkennen?
  • Sluit het begrip aan bij zijn kennis betreffende dit begrip of abstractie?
  • Hoe flexibel is de testpersoon om mits een opgedrongen weerstand het begrip te kunnen waarnemen?
  • Welke informatie kan hij gelijktijdig verwerken?
  • Welke snelheid van beelden kan hij gemiddeld aan?

Mogelijkheden i.r.t. de toepassing van de VIDI test.

Door het feit dat we via de VIDI test een beter inzicht krijgen in hoe en waarom de gebruiker van een ruimte deze ruimte op een door hem bepaalde manier ervaart kunnen we anticiperen op zijn beleving van die ruimte. Niet enkel op zijn beleving, ook op zijn of haar relatie tot de ontworpen ruimte. Door de keuze van mogelijkheden voor trajecten, het gebruiken van ‘stille’ obstakels (visuele buffers, gesloten of open compartimentering, reflectiezones,…) kunnen we de ‘beleving’ rekken of net intensifiëren zodat de waarnemer de ontworpen ruimte, indien gewenst, optimaal kan lezen. Wanneer we verder gaan spelen we met het gegeven ‘zien’; in tijd, in afstand, in retro- of prospectie. Mits juist gebruikt kunnen we via het toepassen van verwarringstechnieken, gekoppeld aan de individuele capaciteiten van de waarnemer, zo een surreëel waarheidsbeeld oproepen.

VIDI-test-belevingstest-interactietest

VIDI test

HOME kabinet pepijn verheyen / pepijn verheyen © 2015

meer info over onze onderzoeken / copyright pepijn verheyen 2015