Kabinet Pepijn Verheyen

kinderen, jongeren, scholen en tuinieren

TUINTREND

Kindvriendelijke tuinen, gezinstuinen en schooltuinen

Enkele jaren geleden waren de senioren de belangrijkste groep waarop de markt zich richtte.
Tegenwoordig is daar de groep van kinderen en jongeren bijgekomen.

We zien dat meer en meer merken (ook in de groensector) hun reclamecampagnes op deze doelgroep afstemmen. Er komen meer tuingerelateerde producten en initiatieven speciaal voor kinderen en jongeren op de markt.

Maar ook de media en verenigingen springen op de stijgende interesse voor het belang van het verband tussen groen en jeugd. Artikels over groene speelplaatsen, schooltuinen, het belang van buitenspelen,… Acties rond groene scholen, natuur en onderwijs,…. Ze duiken steeds meer op.

kinderen, jongeren, scholen en tuinieren

Natuur en buitenspelen is voor de ontwikkeling van kinderen zeer belangrijk. Daar zijn vele deskundige het over eens. Spijtig genoeg moeten we concluderen dat kinderen de dag van vandaag  minder en minder buiten spelen.

Enkele factoren die hierin een rol spelen zijn bijvoorbeeld het onveiligheidsgevoel/angstniveau dat gestegen is in onze maatschappij, de verstedelijking, individualisering,… We staan ook minder in contact met de natuur o.a. door de groeiende markt van computerspellen, televisie, gebrek aan buurtgroen,…

Dit heeft een negatieve invloed op de sociaal-emotionele ontwikkeling en gezondheid van kinderen. Buitenspelen zou volgens onderzoek nuttig zijn in de strijd tegen obesitas (groeiende problematiek) en een positieve invloed uitoefenen op concentratie en hyperactiviteit (stijgend aantal gevallen met ADHD). Verder is buitenspelen gelinkt aan  een positief effect op de ontwikkeling van sociale en communicatievaardigheden waardoor er meer zelfvertrouwen ontstaat. Een hoger zelfvertrouwen verkleint de kans op bijvoorbeeld emotionele problemen zoals depressie (stijgend aantal gevallen van kinderen met depressie),……En zo kunnen we een tijdje doorgaan.

Opvallend en schrijnend tegelijk, is de term natuurtekortstoornis die in dit kader opduikt.  In zijn boek ‘Het laatste kind in het bos’ pleit auteur Richard Louv  in het kader hiervan voor meer buitenspelen en het terug in contact brengen van onze kinderen met de natuur.. Groen zou voor onze kinderen een prominentere plaats moeten innemen. Zowel in de dagelijkse leven thuis als op school.

Gelukkige zien veel ouders en ook scholen het belang van groen in. Projecten om kinderen te leren waar hun eten vandaan komt en hoe iets gekweekt wordt vinden hun ingang in het onderwijs. Groene speelplaatsen en schooltuinen zijn maar enkele praktische voorbeelden om dergelijke initiatieven concreet vorm te geven

 tuintrends 2016

HOME kabinet pepijn verheyen / pepijn verheyen © 2015

tuintrend: kinderen, jongeren, scholen en tuinieren / tuintrend: kinderen, jongeren, scholen en tuinieren / tuintrend: kinderen, jongeren, scholen en tuinieren / tuintrend: kinderen, jongeren, scholen en tuinieren/ copyright pepijn verheyen 2015

kinderen-jongeren-scholen-tuinieren-tuintrend

kinderen, jongeren, scholen en tuinieren