Kabinet Pepijn Verheyen

subculturen, groepen, communities

TUINTREND

Samen staan we sterk: deel uitmaken van een groep, subcultuur of community.

Kerngezinnen vallen uit elkaar, nieuwe samengestelde of eenoudergezinnen voeren de boventoon.  Religie verdwijnt, communies ruimen plaats voor lentefeesten. Negatieve berichten zijn in de media eerder regel dan uitzondering. Onzekerheden zoals ontslagen en faillissementen zijn alom aanwezig. Is het dan verwonderlijk dat mensen aansluiting zoeken bij een groep, subcultuur of community?

Subculturen, groep, community

Dat mensen, en zeker pubers, deel willen uitmaken van een bepaalde groep of subcultuur is iets van alle tijden. Mensen zijn sociale ‘dieren’ die de bevestiging en de ‘veiligheid’  van de  groep nodig hebben.

Toch zien we dat de drang om ergens deel van uit te maken groter is geworden dan in de voorbije jaren het geval was. Men hoopt zo misschien ergens de warmte en het contact te vinden die we in een digitale, individuele wereld missen. Of is de aansluiting bij een groep of subcultuur een persoonlijke poging om zijn of haar identiteit vorm te geven, zin te geven aan zijn of haar bestaan?

Allemaal plausibele motieven in deze tijden waarin het moeilijk is een identiteit op te bouwen en het individualisme op de voorgrond staat. Waar vroeger kerngezinnen en religie belangrijke peilers waren om onze identiteit aan te spiegelen, ons binnen een duidelijke context te ontplooien en ontwikkelen, zien we nu een overdaad aan verschillende prikkels, tegenstrijdigheden, onzekerheden. Het is niet gemakkelijk om een referentiekader te vinden waaraan we ons momenteel kunnen spiegelen en waarmee we onze leven ‘zin’ kunnen geven. Subculturen kunnen hier voor sommige mensen een antwoord bieden. Zij functioneren als een substraat voor het veelal afwezige kerngezin of de religie.

Actief deel uitmaken van een groep, subcultuur of gemeenschap geeft zin, samenhorigheid, het gevoel sterker te staan, minder alleen te zijn,…. Alles wat we nu zo hard missen in onze ‘individuele’ maatschappij waar onzekerheden en negatieve berichtgeving de boventoon voeren. Eveneens in het tuingebeuren zien we verenigingen en subculturen zoals Gent en garde, Tuinhier, VELT, natuurpunt, tuinpunt,….

In het verleden waren er ook al subculturen of groepen alleen zijn ze nu meer versnipperd en daarenboven vaak wat extremer in hun gedachtegoed. Wil je mee met je tijd engageer je dan en streef je idealen na. Ga na welke mensen je doelen delen en sluit je dan aan bij die bepaalde groep of vereniging. Gesterkt en gewaardeerd door anderen haal je zo immers veel meer uit het leven.

Tuintrends 2016

HOME kabinet pepijn verheyen / pepijn verheyen © 2015

tuintrend subcultuur, groep, tuincommunity / tuintrend subculturen, groepen, tuincommunities / tuintrend subcultuur, groep, tuincommunity / copyright pepijn verheyen 2015

subculturen-groepen-communities-tuin-tuintrend

subculturen, groepen, communities