Kabinet Pepijn Verheyen

tuintrend: back to nature

TUINTREND

Terug naar de natuur, naar het begin!

De technologie, industrie en verstedelijking lijkt op haar hoogtepunt alsook de individualisering en objectivering. Neoliberalisme, ratio en wetenschap aan de macht.

In de geschiedenis zagen we iets soortgelijks in de Verlichting met als reactie daarop de Romantiek. In de Romantiek speelde de natuur een belangrijke rol.

Vandaag de dag zien we als antwoord op een neoliberale maatschappij waar de focus ligt op objectiviteit, wetenschap, het individu, industrie,… iets soortgelijks. Met name de trend van back to nature gecombineerd met deze van de romantiek.

 

Back to nature

Mensen willen nu de technologie en de massaproductie op hun hoogtepunt staan terug naar de natuur, de eenvoud, het begin. Alles is zo complex dat eenvoud ons rust lijkt te verschaffen. De periode van de Romantiek in de westerse cultuur deed zich voor aan het eind van de 18 de eeuw en de in de 19 de eeuw. In de Romantiek nam men de subjectieve ervaring als basis, de natuur was zeer belangrijk. De Romantiek was een reactie op de voorafgaande periode van de Verlichting waar rede, ratio en wetenschap centraal stond. Het was de aanleiding tot latere individualisering, emancipatie, het klassiek liberalisme,…. Zoals we reeds aanhaalden is naast ‘back to nature’ ook romantiek opnieuw een trend. In de geschiedenis kunnen we, net zoals de dag van vandaag, beiden niet los van elkaar zien. In de Romantiek van de 18 de en 19 de eeuw had men een afkeer van industrie, techniek en steden en werd ‘de wildernis’ hoog in het vaandel gedragen. Men ging uit van de eenheid tussen mens en natuur. Tegenover het verleden was men nostalgisch, over de toekomst was men bezorgd. Vriendschap was zeer belangrijk, alsook tradities, persoonlijkheid,…. Laat het nu net al deze zaken zijn die de dag van vandaag in vraag worden gesteld. Velen onder ons krijgen stilaan een afkeer van technologie, industrie, verstedelijking, het verdwijnen van tradities, de steeds verder doorgedreven neoliberalisering, individualisering,…. We willen opnieuw graag meer de nadruk leggen op waarden als ‘echte’ vriendschap, de band met de natuur, persoonlijkheid en ontplooiing, …. De toekomst boezemt angst en onzekerheid in, alsook de steeds verder doorgedreven objectivering. In deze zin herhaalt de geschiedenis zich en vinden we ‘back to nature’, en romantiek vertaald in een wilde, natuurlijke tuin met romantische elementen, weer helemaal in de mode.

Daarbij komt nog dat in Vlaanderen elk stukje groene open ruimte aan een sneltempo wordt volgebouwd. Dagelijks moet ongeveer 6 hectare open ruimte plaatsmaken voor onze ‘baksteen in de maag’. Dit is vergelijkbaar met 8 voetbalvelden aan grasland, akkers,… die vervangen worden door gebouwen. Kortom, natuur wordt steeds schaarser. Hierdoor verlangen we er des te meer naar. Dat wat we niet (meer) hebben willen we vaak het liefst. Mensen met krullen dromen van steil haar, zwartharige types zijn jaloers op blondines, …. Het is dan ook niet verwonderlijk dat, zeker in de stad, waar de afwezigheid van natuur het meest opvalt, de trend ‘back to nature’ duidelijk voelbaar is. Op meer urbane plekken is een natuurlijk ogende tuin met groenten en bloemen erg in trek. Een eigen stukje wildernis in de stad.

tuintrends 2016

HOME kabinet pepijn verheyen / pepijn verheyen © 2015

tuintrend back to nature / tuintrend back to nature / tuintrend back to nature / copyright pepijn verheyen 2015

back-to-nature-natuur-tuintrend

back to nature