Kabinet Pepijn Verheyen

tuintrend: biologie in plaats van chemie!

Tuintrend: biologie in plaats van chemie!

Onze bodem wordt overbelast en geraakt uitgeput door toevoeging van chemische middelen zoals gewasbeschermingsmiddelen (bestrijdingsmiddelen) , kunstmest,….

Waar chemische middelen vroeger misschien op korte termijn voor een grotere opbrengst zorgden doen ze nu de opbrengst dalen en de kosten oplopen.

De vruchtbaarheid van de bodem en de resistentie van gewassen voor ziekten en plagen hangt samen met een rijk bodemleven. De aanwezigheid van ammoniak in kunstmest bijvoorbeeld maakt heel het natuurlijke bodemleven kapot waardoor de bodem minder vruchtbaar wordt, gewassen verzwakken en ziektes en plagen meer kans krijgen.

Bovendien zijn chemische middelen kostelijk en blijken ze zeer schadelijk voor mens, dier en natuur.

 

Biologie in plaats van chemie

Om het evenwicht in de bodem weer te herstellen, de opbrengst terug op te drijven, de kosten te drukken en mens en milieu te besparen moeten we duurzamer en op langere termijn denken. Meer inzetten op de wetenschap van de biologie in plaats van de chemie is hier een mogelijkheid.

In Amerika zien we in Silicon Valley reeds investeerders die deze boodschap begrepen hebben. Zij doen op grote schaal aan biologische landbouw met als één van de belangrijkste factoren het herinvoeren van de traditionele wisselteelt. Hierdoor wordt de bodem weer vruchtbaar, is de opbrengst groter en zijn de kosten lager. Belangrijk wanneer we weten dat de wereldbevolking zeer snel groeit en klassieke fossiele brandstoffen uitgeput geraken.

Op het niveau van tuinen betekent dit het afbouwen van chemische gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen en meer focussen op alternatieve, op biologie geïnspireerde oplossingen. Hier gaat het misschien minder om opbrengst maar meer om meer biodiversiteit, gezondere planten, dieren en mensen. Het laatste, de opbrengst, staat trouwens ter discussie. Uit recent onderzoek blijkt dat gewassen die op een biologische manier worden gekweekt meer rendabel zijn dan deze die op de gangbare industriële wijze worden geteeld. De kosten i.r.t vervuiling, herinvesteringskosten, stijgende productiekosten, hogere transportkosten in de toekomst en de algemene milieukost die momenteel door de maatschappij wordt gedragen en betaald wordt dan zelfs niet in rekening gebracht.

Redenen genoeg dus om na te gaan denken over een intelligente aanpak die ook op termijn rendabel blijkt voor onze boeren. Meer winst en een belangrijkere rol voor de boer betekent een winst voor de ganse gemeenschap. Europa heeft de trend al ingezet en bouwt het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen (gewasbeschermingsmiddelen) op openbare plaatsen en in de landbouw verder af.

tuintrends 2016

HOME kabinet pepijn verheyen / pepijn verheyen © 2015

tuintrend biologie in plaats van chemie / tuintrend biologie in plaats van chemie/ tuintrend 2015 / tuintrend kabinet pepijn verheyen / copyright pepijn verheyen 2015

tuintrend-biologie-geen-chemie

tuintrend