Kabinet Pepijn Verheyen

tuintrend: denk globaal, tuinier lokaal

TUINTREND

Denk globaal, tuinier lokaal.

Streekeigen gewassen kweken, rekening houden met de seizoenen en het omliggende landschap, inheemse beplanting gebruiken, meer aandacht voor producten met het ‘handmade in Belgium’ label,… dit zijn allemaal zaken die deel uitmaken van het toekomstbeeld van de tuin- en landbouwsector.

 

 

Tuinier lokaal

Tuinier lokaal; dat is de boodschap. De tuin van de toekomst is er één met inheemse gewassen en streekeigen elementen. Het is een tuin die past bij de identiteit van de plek. Zo lijkt het of de tuin volledig opgaat in de omringende omgeving.

Dat er een aanzienlijke groep mensen is die, zoals we elders zagen, te vinden is voor de trend van de jungletuin met exotische soorten staat vast. Toch zweert een groot gedeelte van de bevolking, wellicht onder invloed van pionierswerk door natuurextremisten en de decreten van natuur en bos, voor het verbannen van uitheemse beplanting. Zij willen een beplanting typisch voor de omgeving met als het kan een stukje geschiedenis. Zo doet de meidoornhaag en de boomgaard, met typische oude soorten en veredelingen, uit de eigen streek het weer goed. Hedendaagse ontwerpers zullen verder elementen uit het omliggende landschap, zoals wilde en streekeigen bloemen, herhalen of accentueren in de tuin.

Er is niets zo mooi als de ‘gewone’ fauna en flora uit eigen land. We mogen opnieuw trots zijn op producten die lokaal gemaakt zijn in ons klein Belgenlandje. Labels als ‘handmade in Belgium’ weten ons weer te beroeren. Producenten die dit label in de wacht slepen maken meer kans een groter publiek aan te trekken en de interesse van de media te wekken. Waar we vroeger versteld stonden van zaken die van ver geïmporteerd werden zijn we nu verwonderd over de kunst en kunde van wat in eigen land gefabriceerd werd.

Ook voor het verbouwen van voedsel zal men meer lokaal gaan denken en de gewassen kweken die van nature goed groeien op onze bodem. Dit vereist veel minder fossiele brandstoffen en ingrepen zoals het toevoegen van (kunst)mest, het bouwen van serres,… en resulteert in een grotere minder milieubelastende opbrengst.

Omdat onze fossiele brandstoffen stilaan uitgeput geraken en omdat de bevolking toeneemt zullen we steeds verder moeten nadenken over hoe we de beschikbare landbouwgronden kunnen bewerken met zo min mogelijk verbruik van vervuilende en energieverslindende brandstoffen. Het beoogde resultaat blijft overigens een maximale opbrengst maar dan bekeken door een andere bril.

  • een economische opbrengst
  • een milieugerichte opbrengst
  • een ecologische opbrengst
  • een medische opbrengst
  • een culturele opbrengst
  • een educatieve opbrengst
  • ….

Willen we hieraan tegemoet komen dan zullen we dus gewassen moeten kweken die streekeigen of aangepast zijn en weinig zorg vragen. Hierdoor gaan we ons dagelijks menu moeten aanpassen aan eerder streekeigen, seizoensgebonden gemakkelijke gewassen. Tomaten, die zeer veel zorg vereisen in onze contreien, of appelsienen, zullen moeten wijken voor streekeigen of aangepaste soorten zoals koolsoorten en spinazie. De sappige vruchten zoals de tomaat, druif,… zullen wellicht een meer prominente plaats krijgen in onze tuin. Dit worden waarschijnlijk teelten voor op het terras, het balkon of in de eigen serre.

Kortom het lokaal verbouwen van streekeigen en meer geschikte gewassen is ecologisch en economisch interessant waardoor het niet weg te denken is in het toekomstbeeld van de tuin- en landbouwsector.

Tuintrends 2016

HOME kabinet pepijn verheyen / pepijn verheyen © 2015

tuintrend tuinier lokaal inheemse beplanting hand made in Belgium / tuintrend tuinier lokaal inheemse beplanting hand made in belgium / tuintrend hand inheemse beplanting made in Belgium / tuinier lokaal / copyright Pepijn Verheyen 2015

tuinier-lokaal-tuintrend-tuinieren

tuinier lokaal