Kabinet Pepijn Verheyen

tuintrend: ecologie en biodiversiteit

TUINTREND

Allemaal beestjes! Ecologie en biodiversiteit in de picture.

Soorten verdwijnen aan razendsnel tempo, natuur en open groene ruimte worden schaarser met de dag, vervuiling is alomtegenwoordig.

Redenen genoeg om ecologie en biodiversiteit bovenaan de agenda te plaatsen.

Tuinen spelen hierin een cruciale rol.

 

 

Ecologie en biodiversiteit

We zijn met steeds meer mensen op de planeet, er is dus meer verstedelijking, meer vervuiling en minder natuur.
We willen wat schaars wordt in stand houden, in dit geval de natuur. Zeker in stedelijke gebieden zien we, bij bevraging, een stijgend verlangen naar natuur. En laat het nu net in een stedelijk weefsel zijn dat tuinen een cruciale rol spelen in het thema van biodiversiteit en ecologie. In de stad betekent een tuin een toevluchtsoord voor heel wat soorten, dieren en planten. Tuinen vormen daar groene eilandjes die een biotoop op zichzelf zijn. Het voortbestaan van bepaalde soorten is afhankelijk van de aanwezigheid van ecologisch verantwoorde tuinen die rekening houden met soorten- of biodiversiteit.

Gelukkig worden mensen zich meer bewust van de cruciale rol die tuinen spelen in ecologie en biodiversiteit. Het nemen van ecologische maatregelen geeft ons het gevoel mee te werken aan het behoud van de natuur. Een bijkomend voordeel dat we aan den lijve ondervinden is dat we daardoor weer in contact zijn met die natuur.

Maar mensen willen niet alleen ecologische maatregelen nemen om de natuur in stand houden en onze band met de natuur te herstellen. We willen in tijden van crisis als het enigszins mogelijk is besparen. Ecologische maatregelen zorgen er vaak voor dat we naast het in stand houden van de natuur ook effectief kunnen besparen. Energiezuinige woningen leveren bijvoorbeeld minder elektriciteitskosten op en brengen via overheidspremies heel wat geld in ons persoonlijk laatje.

Het succes van ‘ecologie’ is eveneens aan de overheid en de media te danken. De nadruk die de laatste jaren op ecologie en biodiversiteit ligt wordt zowel door de overheid als door de media ondersteund en gestimuleerd.  De basis hiervoor is niet enkel het groeiende maatschappelijke besef van het belang ervan maar ook de wetenschappelijke bevestiging van de noodzaak om met deze thema’s rekening te houden.

De tuin van de toekomst zal dus meer rekening houden met ecologische oplossingen en het vergroten van de biodiversiteit. Meer soorten van inheemse origine, zeker wat beplanting betreft, minder chemische bestrijdingsmiddelen en gesloten verhardingen, de ondersteuning van groendaken en geveltuinen,….

Binnen deze trend kaderen de toenemende interesse in vogelhuisjes, systemen om regenwater op te vangen, bloemenweides om vlinders aan te trekken, takkenwallen, klavergazon, natuurlijke onkruidbestrijding,….

tuintrends 2016

HOME kabinet pepijn verheyen / pepijn verheyen © 2015

tuintrend ecologie en biodiversiteit / tuintrend ecologie en biodiversiteit / tuintrend ecologie en biodiversiteit / copyright pepijn verheyen 2015

ecologie-ecologisch-tuin-biodiversiteit-tuintrend

ecologie