Kabinet Pepijn Verheyen

tuintrend: groen in de stad

TUINTREND

‘Groen in de stad’ noodzaak en trend tegelijk

Groen wordt belangrijker. Zeker op plekken waar groen bedreigd is, zoals in de stad, speelt groen een cruciale rol.

Groen levert vele voordelen en is een noodzaak voor ons fysiek en psychosociaal welzijn.

Misschien zijn de positieve effecten die groen teweeg brengt zelfs groter in de stad dan op het platteland?

Groen in de stad

Groen in de stad is een trend die de afgelopen jaren meer en meer aandacht krijgt van zowel de producent, de consument, de media als de politiek. Gelukkig worden we ons bewuster van het belang van meer groen in de stad. Een omgeving met voldoende groen is een noodzaak voor het fysiek en psychosociaal welzijn van de mens. In een verstedelijkt gebied zoals Vlaanderen gebeurt het weleens dat de aanwezigheid van groen ondermaats is. Het feit dat we bewuster worden van de nood aan groen voor ons functioneren komt dus niets te vroeg.

Omdat de verstedelijking zich verder zet, de percelen kleiner worden en de bevolking toeneemt zullen mensen in de toekomst een buitenruimte hebben die veel kleiner is dan in het verleden. De kans bestaat dat ze misschien zelfs helemaal geen tuin meer bezitten. Zeker in de stad waar velen op een appartement of in een kleine rijwoning wonen zullen nog minder mensen over een eigen tuintje beschikken. De stad is dus de plaats waar groen het meest kan en zal verdwijnen en bijgevolg het meest gemist zal worden. Niet toevallig dus dat vooral in de stad groen een trend is.

Daarnaast zien we dat in de eerste plaats, vooral in de steden, het aantal allochtonen toeneemt. Vaak zijn dit mensen die nog van het platteland komen en de natuur in hun thuisland moesten achterlaten voor een ‘beter’ leven in de stad. Zij willen graag een plekje groen omdat ze zich zo meer thuis voelen, groenten uit eigen land kunnen kweken die in de supermarkt veelal niet beschikbaar zijn,…. De vraag naar meer groen in de stad komt vaak van gemeenschappen uit andere culturen.

Verder heeft de evolutie naar een grotere betrokkenheid bij en grotere bezorgdheid over thema’s zoals ecologie, biodiversiteit, duurzaamheid, klimaat,… een invloed op de vraag naar meer groen in de stad. Zeker in de stad zijn groene plekken belangrijk in relatie tot deze thema’s. Het voordeel van groen is, in het kader van deze onderwerpen, in de stad mogelijk groter dan in een buitengebied.

Groene plekken spelen in de stad een cruciale rol voor bijvoorbeeld het voortbestaan van soorten. Tuinen en parken in een stedelijk gebied zijn vaak groene eilandjes, met een eigen biotoop, waar de overgebleven soorten naartoe trekken. Meer groen helpt trouwens om het opwarmen van het klimaat tegen te gaan.

Groene ruimtes warmen minder snel op en houden de warmte minder lang vast dan verharde oppervlaktes waardoor de gemiddelde temperatuur zakt. Bomen op zichzelf doen de temperatuur eveneens dalen.

Meer groen en minder gesloten verharding voorkomt of verkleint de kans op overstromingen. Het regenwater verdwijnt sneller in de grond en de riolering wordt ontlast.

Luchtvervuiling is een erkend probleem, vooral in de stad. Ook hier kan groen enig soelaas bieden. Bomen, maar ook bijvoorbeeld mos, zijn ideale instrumenten om de lucht mee te zuiveren.

Tot slot betekent meer groen in de stad in de vorm van stadsboerderijen, volkstuincomplexen en projecten zoals ‘Gent en Garde’  meer duurzaamheid en ecologie.

tuintrends 2016

HOME kabinet pepijn verheyen / pepijn verheyen © 2015

tuintrend groen in de stad urban farming / tuintrend groen in de stad urban farming / tuintrend groen in de stad urban farming / copyright pepijn verheyen 2015

groen-stad-tuintrend-trend

groen in de stad