Kabinet Pepijn Verheyen

tuintrend: tuindelen is het nieuwe hebben

TUINTREND

Delen is het nieuwe hebben; samentuinen, tuindelen, tuin huren, gemeenschappelijke tuinen.

Samen een stukje grond huren en bewerken, samen met anderen een moestuinbak onderhouden op een gemeenschappelijke kavel van de stad, jouw tuin delen met een ander of samenwonen met een grote tuin voor iedereen.

Het zijn allemaal voorbeelden van projecten die op meer en meer bijval kunnen rekenen.

De crisis, de verstedelijking, het beleid zijn enkele factoren die het voor mensen onmogelijk maken om nog langer zelf veel te bezitten.

 

Tuindelen is het nieuwe hebben

Tuindelen, samentuinen, gemeenschappelijke tuinen, tuin huren; al deze concepten winnen aan meer populariteit. Opvallend is dat al deze projecten eerder in het teken staan van ‘delen’ dan van ‘hebben’.  Ze zijn dan ook een mooi voorbeeld van een quote die we de dag van vandaag meer en meer horen. Met name: “delen is het nieuwe hebben”.

We komen uit een zeer individueel tijdperk met als belangrijkste maatstaf voor succes; persoonlijk bezit. Dit was en is niet langer vol te houden. Als tegenreactie krijgen we een toenemende belangstelling voor het sociaal aspect en het gemeenschappelijk delen van dingen zoals bijvoorbeeld autodelen, huis- en tuindelen. Het delen vindt, als maatschappelijk proces, dus direct zijn weerslag in het tuingebeuren. Steden zien eveneens het maatschappelijk nut en de voordelen in van ideeën zoals het tuindelen. Zo helpt Leuven tuineigenaars in contact te brengen met tuinders die op zoek zijn naar een stukje grond om te bewerken. Evengoed Brugge wil dit initiatief een duwtje in de rug geven en organiseert bijvoorbeeld een wedstrijd ‘Tuindelen’.

Delen heeft naast een sociaal aspect ook een ecologisch aspect. Samentuinen bijvoorbeeld is een project van Velt (vereniging voor ecologische leef- en teeltwijze) dat als sinds 2006 bestaat en ondertussen al meer dan veertig samentuinen telt. Een samentuin is in dit kader een tuin waarin mensen samen ecologisch tuinieren. Een samentuin is een tuin waar iedereen welkom is; jong of oud, arm of rijk, alleen of in groep, allochtoon of autochtoon,….

We zullen daarnaast, deels uit noodzaak en deels uit overtuiging, dingen/zaken gaan huren of lenen in plaats van ze te kopen. De volkstuin waar men een stukje grond huurt voor een lage prijs is hier een bekend voorbeeld van. Maar ook potten, planten en tuinmeubilair komen in aanmerking om te huren of aan elkaar uit te lenen voor een kortere of langere periode. In Nederland zien we al enkele verenigingen en steden die tuingereedschap gratis te beschikking stellen. Via deze uitleenpunten krijgt iedereen de kans zijn of haar tuin te onderhouden. Het is trouwens een feit dat zulke initiatieven de woonomgeving leefbaarder maken.

tuintrends 2016

HOME kabinet pepijn verheyen / pepijn verheyen © 2015

tuintrend tuindelen samentuinen / tuintrend tuindelen samentuinen / tuintrend tuindelen samentuinen / copyright pepijn verheyen 2015

tuindelen-nieuwe-hebben-delen-tuintrend

tuindelen