Kabinet Pepijn Verheyen

tuintrend: elke vierkante meter benutten

TUINTREND

Geveltuinen, balkontuinen, windowfarms, daktuinen, verticale tuinen…

Vlaanderen wordt stilaan één grote stad. Groene open ruimtes moeten plaatsmaken voor stenen oppervlaktes. Grotere percelen worden ingeruild voor kleine stukjes grond.

Als tegenbeweging zien we dat mensen, met de minimale oppervlaktes die ze ter beschikking hebben, toch proberen op een creatieve manier oplossingen te bedenken om zo een maximaal aan groen te creëren. Elke vierkante meter ‘groen’ invullen is de boodschap. Het resultaat; geveltuinen, balkontuinen, windowfarms of raamtuinen, daktuinen, verticale tuinen,….

 

Elke vierkante meter benutten

Groen, groener, groenst; groen is een trend op zich. We zien het belang van ‘groen’ opnieuw in. Dit omwille van gezondheidsredenen, milieu- en klimaataspecten, economische motieven,…. Hoe meer groen er verdwijnt des te erger we het missen.  Niet voor niets dat in stedelijke omgevingen, waar groen weinig of niet aanwezig is, de vraag naar volkstuinen, groendaken en groengevels het grootst is.

Wat we niet hebben missen we dus vaak het meest. In dit geval groen of natuur in een stad. Elke overgebleven, vrije, vierkante meter wordt daar gebruikt om ‘groen’ in te vullen. Mensen zijn hier zeer bedreven in. Er is minder plaats of open ruimte dus we vullen het des te creatiever in.

Zouden we het ingeslagen pad, van meer gebouwen voor minder open ruimte, vervolgen zonder creatieve oplossingen te bedenken voor het verdwijnen van de natuur dan worden steden in de toekomst kale, doodse plaatsen. Als een soort van tegenbeweging zien we dat mensen hun krachten bundelen en zeer inventief zijn in het bedenken van alternatieven om terug meer ‘groen’ in de stad in te voeren. Zo zijn er mensen die alleen maar over een raam beschikken en om meer ‘groen’ te creëren aan windowfarming doen. Onbebouwde kavels ruimen dan weer plaats voor stadslandbouw of worden door de stadsguerrilla beplant met bloemen, bomen, onkruid,…. Grondbezitters (particulieren of steden) verhuren of delen stukken van hun perceel met anderen om te tuinieren. Allemaal initiatieven om iedereen mee te laten genieten van meer groen op minder vierkante meters.

Niet gek dus dat geveltuinen, balkon tuinen, moestuinieren op een vierkante meter momenteel booming business zijn. Opvallend hierbij is dat de meest eenvoudige, gewone systemen met bijvoorbeeld oude plastiekflessen bij windowfarming, alledaagse klimplanten van bij grootmoeder i.r.t. gevelbedekking, kruiden in een kuip of ton voor balkontuinen,… behoren tot de sympathiekste, meest trendy methodieken. Zeer ingewikkelde systemen voor verticale tuinen bijvoorbeeld verdwijnen terug wat meer op de achtergrond. Liever iets gewoon en als het kan iets gerecycleerd, van eigen makelij, dan iets complex en onpersoonlijk dat men voor veel geld in de winkel heeft gekocht.

tuintrends 2016

HOME kabinet pepijn verheyen / pepijn verheyen © 2015

tuintrend vierkante meter  tuin windowfarm geveltuin balkontuin / tuintrend vierkante meter tuin windowfarm geveltuin ballontuin /  tuintrend vierkante meter tuin windowfarm geveltuin balkontuin / copyright pepijn verheyen 2015

vierkante-meter-vierkantemeter-tuin-tuintrend

vierkante meter