Kabinet Pepijn Verheyen

wat is psychologie van de tuin?

Wat is psychologie van de tuin?

Welk nut heeft een wetenschap die zich bezighoudt met het onderzoek naar het menselijke gedrag in relatie tot onze tuin.

Of zoals we het ook kunnen benoemen “de psychologie van de tuin”.

Zoals de omgevingspsychologie handelt over de invloed van de bebouwde en natuurlijke omgeving op de mens, zo handelt “de psychologie van de tuin” enkel over de invloed van de natuurlijke omgeving op de mens.

Psychologie van de tuin.

Onze fysieke omgeving is altijd aanwezig. We verwerken immers constant informatie via onze zintuigen over de omgeving waarin we ons bevinden. Dit gebeurt grotendeels onbewust. Deze informatie wordt in onze hersenen verwerkt en gekoppeld aan een beleving. Die bestaat op haar beurt uit gedachten, gevoelens en gedrag.

Wanneer we ons dus in een tuin of landschap bevinden zal deze omgeving ons denken, voelen en doen of onze beleving ervan positief of negatief beïnvloeden.

In de psychologie van de tuin gaan we, gestoeld op bevindingen en principes uit de omgevingspsychologie, op zoek naar factoren en manieren om onze natuurlijke omgeving zo in te richten dat ze tot een positieve beleving van de gebruikers leidt. Met andere woorden, hoe kunnen we onze tuin of het landschap zo inrichten dat deze groene zone ons een goed gevoel geeft?

Kennis van hoe de mens de ruimte leest en verwerkt blijkt een grote meerwaarde voor de gebruikers van een tuin of een landschap en ontwerpers zoals tuin- en landschapsarchitecten die deze omgeving vorm moeten geven.  Verder bestuderen we, in de psychologie van de tuin, waarom een tuin of de natuur in bredere zin, belangrijk is voor ons psychologisch, sociaal en fysiek welbevinden.

psychologie van de tuin verwante items:

psychologie-van-de-tuin-tuinpsychologie

psychologie van de tuin

HOME kabinet pepijn verheyen / pepijn verheyen © 2015

psychologie van de tuin / Wat is psychologie van de tuin? /  Welk nut heeft een wetenschap, de psychologie van de tuin, die zich bezighoudt met het onderzoek naar het menselijke gedrag in relatie tot onze tuin. Of zoals we het ook kunnen benoemen “de psychologie van de tuin”. Zoals de omgevingspsychologie handelt over de invloed van de bebouwde en natuurlijke omgeving op de mens, zo handelt “de psychologie van de tuin” enkel over de invloed van de natuurlijke omgeving op de mens. / copyright pepijn verheyen 2015