Kabinet Pepijn Verheyen

tuinpsycholoog, voor wie en waarom?

Voor wie en waarom is tuinpsychologie belangrijk?

In de psychologie van de tuin gaan we, gestoeld op bevindingen en principes uit de omgevingspsychologie, op zoek naar factoren en manieren om onze natuurlijke omgeving zo in te richten dat ze tot een positieve beleving van de gebruikers leidt.

Met andere woorden, hoe kunnen we onze tuin en/of het landschap zo inrichten dat deze ons een goed gevoel geven?  Deze vraag is belangrijk voor zowel de gebruikers als de ontwerpers van een tuin of landschap.

Hieronder rekenen we de opdrachtgevers zoals overheden of particulieren en vormgevers zoals de architecten, tuin- en landschapsarchitecten.

Tuinpsycholoog vertelt.

Daarnaast bestuderen we waarom een tuin, of de natuur in bredere zin, belangrijk is voor ons psychologisch, sociaal en fysiek welbevinden.

Meerdere studies tonen namelijk aan dat een groene omgeving kan bijdragen aan het herstel of de preventie van psychologische problemen zoals depressie, stress, ADHD, dementie,…. Maar ook fysieke aandoeningen zoals obesitas hebben baat bij een ‘groene’ omgeving.  Een tuin of park in de buurt kan helpen om het sociale contact te herstellen in deze alsmaar meer individuele wereld.  Meer specifiek kan bijvoorbeeld het inrichten van een moestuin zorgen voor een gevoel van controle en zelfredzaamheid. Zeker wanneer we verkeren in tijden van onzekerheid door crisis, leeftijd, sociaal isolement,…. Het resultaat van zo’n activiteit boost dan ons zelfvertrouwen. We leren weer waar alles vandaan komt. En dit in tijden van massaproductie, ver van ons bed. Hierdoor krijgen we tevens meer respect voor wat er op ons bord ligt, meer liefde voor de natuur en ecologie, en zullen we automatisch minder gaan verspillen.

Het werken en creatief bezig zijn in bijvoorbeeld een tuin kan ook omwille van existentiële redenen een positieve bijdrage leveren. Zelf iets persoonlijks creëren, geeft ons bestaansrecht. Het  laat ons zien dat we mensen zijn en geen nummers. Het geeft ons bestaan nut. Je nuttig voelen is trouwens een bestaansrecht.

Een tuin, en zeker een moestuin, kan voor allochtonen het gemis van hun thuisland deels helpen compenseren. Ze komen veelal uit een gebied waar nog veel natuur en landbouw was. Groenten die ze in hun thuisland eten zijn misschien niet direct verkrijgbaar in de supermarkt maar vallen wel te telen in hun eigen groentetuin of moestuinbak.

Tot slot is het buitenspelen en leren kennen van de natuur, waar ons eten vandaan komt, oude gebruiken,… van onschatbare waarde voor  de ontwikkeling van kinderen. Kinderen met veel voorkomende stoornissen zoals obesitas, ADHD, autisme,… kunnen baat hebben bij een (school)tuin. We zien daarnaast ook dat kinderen vaak niet meer weten waar hun eten vandaan komt, hoe je iets moet kweken,…. Zo gaat veel kennis over en liefde voor de natuur verloren. Willen we meer respect voor milieu en natuur in de toekomst dan moeten we onze volgende generatie zo vroeg mogelijk de liefde en kennis voor en over de natuur meegeven. Wat men niet kent  kan men immers niet beminnen!

omgevings- en tuinpsychologie Sara Adriaensen

tuinpsycholoog-tuinpsychologe-tuintherapeut

tuinpsycholoog

HOME kabinet pepijn verheyen / pepijn verheyen © 2015

tuinpsycholoog / tuinpsycholoog / tuinpsycholoog / copyright pepijn verheyen 2015