Kabinet Pepijn Verheyen

OVER GROEN & GEZONDHEID

OVER Groen & Gezondheid. Waarom werd dit boek geschreven?

Reeds zestien jaar houdt het thema groen & gezondheid mij bezig. Het begon toen mijn vrouw psychologie studeerde en ik tuin- en landschapsarchitectuur. We stelden ons destijds als jonge studenten een aantal vragen. Vragen die ons overigens de rest van ons leven zouden blijven achtervolgen. Zoals,‘ Wat is de meerwaarde als we de kennis van onze beide disciplines combineren? En, wat is de link tussen onze (mentale) gezondheid en onze groene ruimte?’

Veel literatuur rond groen & gezondheid passeerde de revue, urenlange discussies werden gevoerd aan de keukentafel en vele nachten werd er gepiekerd over mogelijke antwoorden die je zou willen toetsten aan de praktijk en met anderen zou willen delen. Niet echt onaangenaam zou je kunnen stellen, alleen wat lastig omdat het zoeken naar antwoorden rond groen & gezondheid lichtelijk obsessief wordt.

Een ander minder aangenaam gevolg is dat je jezelf, wanneer je de voordeur opentrekt en je daarbij in het Vlaamse landschap begeeft, mateloos begint te ergeren aan het gebrek aan groen en de lelijkheid van onze hoofdzakelijk gebetonneerde infrastructuur.  Zeker wanneer je weet hoeveel studies bewijzen dat groen belangrijk is voor onze gezondheid. Waarom maken we ons Vlaamse land in godsnaam dan niet wat groener! Je windt je op.

Gelukkig koester je nog ergens een klein sprankeltje hoop dat wanneer je een boek over het belang van groen voor onze gezondheid zou schrijven anderen je ergernis zullen delen. Door een gezamenlijke ergernis is er misschien een grotere kans op verandering? Dat hoop je tenminste of is dit utopisch?

Naast de lelijkheid van onze Vlaamse wegen, straten en (sommige) pleinen is er nog het feit dat ‘groen’ als prioriteit in een aanbesteding of project inzake budgettering nog al te vaak op de onderste plaats bungelt. De inrichting van de groene ruimte krijgt dat wat overschiet van het budget na aftrek van alle andere kosten. En aangezien de budgetten tegenwoordig niet al te ruim gerekend zijn betekent dit dat deze ‘overschot’ meestal compleet ontoereikend is om de groene ruimte nog aan te kleden.

Ik ben zeker niet de enigen waarvan men dacht dat hij met enkele duizenden of soms zelfs enkele honderen euros een ganse speelplaats zou kunnen heraanleggen. Hopelijk kan het lezen van een boek zoals ‘OVER Groen & Gezondheid’, betreffende het belang van groen voor onze gezondheid, hierin een verschil maken.

Beleidsmakers en mensen die budgetten beheren  zouden moeten beseffen dat groen ook winst of besparingen kan opleveren, bijvoorbeeld op het gebied van volksgezondheid en energie. Misschien is de winst zelfs wel groter dan de investering?

De laatste reden waarom dit eerste deel ‘OVER Groen & Gezondheid’ geschreven werd is een zeer persoonlijke reden. Een familielid heeft zeer lange tijd in een groot ziekenhuis verbleven. Een ziekenhuis waarvan de infrastructuur en (buiten) omgeving zo triestig was dat je er zelf al bijna depressief van werd.  Het deed pijn om haar telkens in dergelijke totaal niet helende omgeving te moeten achterlaten. Een omgeving waar gezonde mensen nog niet zouden willen verblijven. Laat staan zij die daar geacht worden te genezen.

Als  studies dan aantonen welk verschil een goede omgeving kan maken voor patiënten, bezoekers en personeelsleden is het frusterend om te zien welke kansen men nog al te vaak laat liggen in en rondom zorginstellingen. Een klein verschil in bijvoorbeeld de groenaanleg kan een grote meerwaarde betekenen voor het genezingsproces van vele patiënten, de productiviteit en het welzijn van het personeel en de tevredenheid van de bezoekers.

Hetzelfde verhaal gaat op voor andere openbare plekken zoals scholen en gevangenissen. Kortom er is nog veel werk aan de winkel. Dit neemt niet weg dat alles start met het overtuigen van het belang en de meerwaarde van groen. Zolang deze overtuiging er niet is zal verandering niet of moeilijk zijn. Mogelijk zijn we niet bescheiden genoeg, maar laat me ondanks dit er toch van dromen dat dit boek, ‘OVER Groen & Gezondheid’, een extra duwtje in de rug mag zijn om de laatste twijfelaars of sceptici over de streep te trekken.

inhoudsopgave

boek bestellen

over de auteurs

filmpje

achterflap

citaten

liefste zusje

voor mijn groene helden

preview volgende delen

home over groen & gezondheid


over-groen-&-gezondheid