Kabinet Pepijn Verheyen

vier temperamenten

Vier persoonlijkheidstypes

De theorie van de vier temperamenten waarop de Plant-it gebaseerd is gaat ervan uit dat er vier persoonlijkheidstypes zijn;

sanguinisch

cholerisch

flegmatisch

melancholisch.

Deze vier types hebben zeer lang een belangrijke rol gespeeld in o.a. de geneeskunde, psychiatrie en de letteren.

Vier temperamenten

De oorsprong van de theorie van de vier temperamenten ligt in de theorie van de vier humores of lichaamsvochten (respectievelijk slijm, gele gal, zwarte gal en bloed).

Dit concept vindt zijn oorsprong waarschijnlijk al in het oude Egypte of Mesopotamië.

Het was echter de Griekse arts Hippocrates van Kos die de vier temperamenten als eerste koppelde aan de vier humores. Claudius Galenus zou deze theorie later verder uitwerken.

Volgens Hippocrates zouden de vier humores de karaktertrekken, stemmingen en emoties en het gedrag van de mens beïnvloeden.

Overheerste er één van de vier humores dan had je te maken met één van de vier temperamenten.

Respectievelijk; sanguinisch (teveel bloed), melancholisch (teveel aan zwarte gal), flegmatisch (teveel aan slijm) en cholerisch (teveel aan gele gal).

De vier temperamenten staan voor vier types mensen

  • sanguinische mensen of mensen die geacht worden vurige, energieke mensen te zijn
  • cholerische mensen of mensen die geacht worden snel driftig te worden
  • flegmatische mensen of mensen die geacht worden rustige, kalm reagerende mensen te zijn
  • melancholisch mensen of mensen die geacht worden te neigen naar depressie door een verdrietige kijk op het verleden of een onvervuld verlangen

In wezen zijn wij dus een mix van de vier temperamenten. Dit neemt niet weg dat er vaak één temperament iets meer overheersend is ten opzichte van de andere drie.

De theorie van de vier temperamenten heeft, tot aan het eind van de 19 de eeuw, in het begin van de 20ste eeuw, een belangrijke rol gespeeld maar geraakte later in onbruik met de komst van de moderne geneeskunde.

Toch zijn er nog systemen om persoonlijkheidstypes te bepalen. Daarnaast strekkingen, zoals de antroposofie, die zich gebaseerd hebben op de temperamenten.

Zo houden bijvoorbeeld Rudolf Steiner, Alfred Adler en Hans Eysenck op één of andere manier rekening met de temperamenten in hun filosofie of theorie.

De implementatie van de vier temperamenten in testen mag zeker opnieuw aangemoedigd worden. Eeuwen lang werden immers meetbare resultaten geboekt op basis van deze theorie.

sanguinisch, melancholisch, flegmatisch, cholerisch

HOME kabinet pepijn verheyen / pepijn verheyen © 2015

vier-temperamenten-flegmatisch-cholerisch-melancholisch

vier temperamenten