Kabinet Pepijn Verheyen

tuintrend: een tuin als bioaccumulator

TUINTREND

Een tuin als bioaccumulator

Hoe langer hoe meer groeit bij een groot publiek het besef dat de tuin een belangrijk instrument kan zijn in de strijd tegen vervuiling. Velen zien voor de tuin, i.r.t. de huidige milieuproblematiek, een sleutelrol weggelegd.

Het ‘tuinlandschap’ onderscheidt zich van bos, park en landbouwgebied door de rijkdom aan ‘beheerde’ fauna en flora. Uitzonderlijk, belangrijk en uniek dus binnen het gegeven van een minder stabiel en veranderlijk klimaat.

Naast de heilzame werking van groen op ons psychisch welzijn reguleren de planten en organismen, in onze tuin, trouwens onze directe omgeving. En laten we zeker niet vergeten dat planten dikwijls giftige en ongewenste stoffen capteren.

Het bioaccumulator model

Planten geven vocht af aan de omgeving en halen zo bijvoorbeeld een extreem hoge temperatuur naar beneden. Het effect is onmiddellijk waarneembaar wanneer jij je per fiets verplaatst van de stad naar de stadsrand en verder fietst naar de buitengebieden. Op zoek naar verkoeling en frisse lucht?

Elk blad van elke plant is oppervlakte, en indien goed gekozen groene en gezonde oppervlakte. De tuin, als organisme of biotoop, vermindert dan fijnstof, co2 en andere vaak nog meer schadelijke broeikasgassen. Het bioaccumulator model houdt hiermee rekening. ‘Schadelijke’ stoffen worden opgenomen en gebruikt, gebufferd of verwerkt. Bepaalde planten ruimen op, zuiveren water, lucht of bodem. Zorgen voor een habitat met positieve schimmels en bacteriën die jou als mens tal van voordelen bieden.

Je kent vast en zeker wel het effect van de zee, een meer of zelfs een waterpartij in jouw tuin waar door verdamping van water de omgeving minder droog wordt gemaakt. Het werk dat planten verrichten is dan weer minder gekend. Misschien gek, want je weet wel dat het koeler is in of rond het bos op een warme dag, dat een picknick in de zon net iets aangenamer is op het gras dan op beton,…? Niet alleen het blad van de plant geeft vocht af om de plant te ventileren en te beschermen tegen koude en hitte, eveneens de wortels zorgen voor een betere vochthuishouding in de bodem. Je bodem kan dan veel gemakkelijker een stoot(je) incasseren. Extreme droogte, enorme hoeveelheden neerslag; je tuin is dan veel beter gewapend met planten die je biotoop beschermen.

Uiteraard is het bioaccumulator – effect een combinatie van vele factoren. Niet enkel de positieve aspecten van planten en groen, zoals; het regelen van temperatuur door verdamping, het bieden van schaduw voor specifieke organismen, captatie door de wortels van cruciale elementen, het opslaan van koolstof in de cellen,…wegen dan door.

Je beseft zelf wellicht dat het ontbreken van ‘negatieve aspecten’ binnen het bioaccumulator model mogelijk nog belangrijker is. Bepaalde invasieve planten kunnen bijvoorbeeld een negatieve invloed hebben op de natuurwaarde en ecologische waarde van je stukje groen. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen (gewasbeschemingsmiddelen) zoals herbicide, pesticide, fungicide heeft een onmiddellijk effect aangezien het net die organismes dood die belangrijk blijken in je bioaccumulator model. Een verstoring leidt daarom ontegensprekelijk altijd onherroepelijk tot een groter onevenwicht. Wat tot gevolg heeft dat er gegarandeerd problemen van komen. Waar zijn de bijtjes, waar zijn de bloemen, waar zijn de vruchten, waar zijn de vogels,…? Wat is het warm, al mijn grond spoelt weg, het gras verdroogt, mijn bomen gaan steeds dood op de plaats waar ik spuit met gif,…!

Je weet ongetwijfeld beter. Vandaag de dag zijn we geen onwetende oenen meer. Mede door internet en tv, sensibiliseringscampagnes van de overheid of organisaties zoals Velt, Vlaco en Natuurpunt, die je informeren over het belang van natuur en groen, gaan onze ogen eindelijk open. En wanneer er vele ogen gelijktijdig open gaan dan spreken we van een trend, een tuintrend.

We onderschatten wellicht maar al te vaak het belang van onze tuinen! Door de diversiteit aan beheer is er deels evenwicht en durven we spreken over een flexibel (weerbaar) tuinlandschap. Een tuinlandschap dat steeds minder moeite heeft om zich aan te passen aan externe invloeden zoals een klimaatswijziging,… Anders dan een bos, landschap of park is een tuin een meer gecultiveerd en vermenselijkt lapje grond. Goed beheert, met respect voor mens en natuur, biedt je hof ons een enorme meerwaarde. Een tuin als bioaccumulator is dan ook een tuintrend voor iedereen, want hoe meer gezonde tuinen hoe gezonder de mens en hoe properder ons milieu.

HOME kabinet pepijn verheyen / pepijn verheyen © 2015 / bioaccumulator / de tuin als bioaccumulator

bioaccumulator-tuin-bioaccumulatie-tuinlandschap

tuin als bioaccumulator