Kabinet Pepijn Verheyen

tuintrend: tuinpsychologie en tuintherapie

TUINTREND

Tuinpsychologie en tuintherapie: de link tussen groen en onze gezondheid.

De mensheid kent haar bestaan in de natuur. Wij leefden als soort duizenden jaren in en met de natuur.

Ook al is er de dag vandaag steeds minder groen, groen blijft belangrijk voor de mens.

Zo zien we dat een groene omgeving, in tegenstelling tot een stedelijke omgeving, een gunstige invloed bewerkstelligt op ons fysiek en psychosociaal functioneren.

Nu we meer en meer belang aan onze gezondheid hechten en problemen zoals depressie, kanker, obesitas,… zienderogen stijgen wordt de link tussen groen en gezondheid steeds belangrijker.

Men erkent geleidelijk aan de rol die een tuin kan spelen als een therapeutisch medium. Tuintherapie verovert langzaam maar zeker een plaats in het therapeutisch landschap.

 

Tuinpsychologie; de tuin als therapeutisch medium 

Onze gezondheid is ons steeds meer dierbaar en baart ons steeds meer zorgen. Er heerst een gezondheidscultus. We leven langer maar krijgen ook meer ziektes zoals kanker waarvan we niet altijd de oorzaak kennen. Langs de andere kant willen we, ondanks de hoge leeftijd die we meestal bereiken, de eeuwige jeugd. We gaan op zoek naar mogelijke boosdoeners voor het ziek worden en het verouderen.

Als reactie hierop willen we gezonder leven, gezonder eten,…. De groene natuur maakt deel uit van dit gezonder leven en gezonder eten. We gaan op zoek naar de gezondste groente, de meest voedselrijke bes. Zo is er momenteel in de USA een hype rond ‘superfoods’ zoals boerenkool en goji bessen.

Gezondheid en de toekomst. In de toekomst zal het toegenomen aantal gevallen van fysieke ziektes, zoals; kankers en obesitas, psychische problemen zoals depressie en burn out en de hogere leeftijd die we wensen te bereiken, het belang van groen alleen maar doen toenemen. Want ook al aanvaarden we dat we niet voor altijd jong kunnen zijn, we willen uiteraard gezond ouder worden. De groene natuur kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Meer en meer studies erkennen dit al. Na de theorie volgt meestal, en laten we hopen ook in dit geval, de praktijk. In elk geval neemt het aantal tuinen voor dementen en bejaarden, traag maar gestaag, toe.

Een tuin in het algemeen en tuinieren in het bijzonder heeft niet alleen een gunstig effect op ons fysiek welzijn, ook voor ons psychisch en sociaal functioneren betekent tuinieren een meerwaarde. Stilaan neemt de interesse in en het onderzoek naar de mogelijke rol van tuinieren in de preventie en behandeling van psychische problemen zoals bijvoorbeeld depressie, burn out, autisme, en adhd toe. Een natuurlijke omgeving is van niet te onderschatten belang voor het algemene welzijn en de ontwikkeling van de mens. De tuin is een krachtig therapeutisch medium. Dit erkennen ook vooraanstaande (psychiatrische) ziekenhuizen in bijvoorbeeld  Engeland die tuintherapie op de agenda plaatsen. Innovatief en ouderwets tegelijk want reeds in het verleden was men zich bewust van de therapeutische waarde van de natuur.

tuintrends 2016

HOME kabinet pepijn verheyen / pepijn verheyen © 20

tuintrend tuinpsychologie tuintherapie / tuintrend tuinpsychologie tuintherapie / tuintrend tuinpsychologie tuintherapie / copyright pepijn verheyen 2015

tuintherapie-tuinpsychologie-tuintherapeut-tuinpsycholoog-tuintrend

tuintherapie