Kabinet Pepijn Verheyen

het belang van een groene omgeving

Het belang van een groene omgeving

Onze omgeving verstedelijkt elke dag een beetje meer. Groen en open ruimtes worden schaarser. Welke impact heeft dit op de mens en het milieu? Welke voordelen biedt een groene omgeving ons?

Niet alleen ons logisch verstand maar ook de wetenschap laat zien dat groen onontbeerlijk is voor het functioneren van de mens en het behoudt van het milieu.

Een groene leefomgeving speelt een niet te verwaarlozen rol in onze psychische en fysieke gezondheid, economie en het voortbestaan van soorten en natuur.

Allen factoren die, gezien het aan een sneltempo verdwijnen van soorten en natuur en het zienderogen stijgen van problemen zoals burn-out, depressie, obesitas, diabetes,…, een belangrijke plaats innemen op de maatschappelijke agenda.

Dat groen ons goed doet lijkt ons evident. Het is echter pas de laatste jaren dat ook meerdere wetenschappelijke studies de heilzame werking van natuur zwart op wit aantonen.
Natuur blijkt goed voor ons psychosociaal en fysiek functioneren. Een groene omgeving verbetert de concentratie en vermindert stress, angsten en depressie. Verder zou een groene omgeving aanzetten tot beweging en ons het gevoel geven van meer sociaal contact.
Vele problemen van deze tijd zoals obesitas, diabetes, depressie, burn-out,…staan in verband met te weinig fysieke activiteit, teveel stress en gevoelens van eenzaamheid, angst en depressie.
Weinig stress, voldoende lichaamsbeweging en voldoende sociaal contact zijn allen belangrijk voor een goede psychische en fysieke gezondheid. Een groene omgeving heeft op deze drie punten een positieve invloed.

Project ‘Wild Thing’ laat via een animatiefilmpje op een korte maar krachtige manier het verband tussen groen en gezondheid zien.

Groen is niet alleen goed voor onze gezondheid, ook economisch biedt een groene omgeving vele voordelen.
Huizen in een groene omgeving brengen meer op dan deze in een versteende vlakte. Een groene omgeving zou ook leiden tot een verlaging van de ziektekosten en het arbeidsverzuim. Gezien de ziektekosten jaarlijks blijven stijgen is dit dus een niet de verwaarloosbaar voordeel van een groene leefomgeving.

Tot slot appreciëren we groen meer als we erin opgegroeid zijn. Hier geldt het spreekwoord; ‘wat men niet kan men niet beminnen’. Nu natuur steeds schaarser wordt en in een sneltempo verdwijnt is de nood aan mensen die het belang van natuur inzien des te groter. Soorten zijn de afgelopen 115 jaar 50 keer sneller uitgestorven dan gebruikelijk is. Als we niets doen zal onze wereld volgens wetenschappers de komende 50 jaar compleet veranderen. Daarom moeten we inzien dat wanneer we onze kinderen, de volgende generatie die gaat over het behoudt van de natuur, niet in en met de natuur laten opgroeien de kans groot is dat zij er ook niet voor zullen opkomen.

Kortom een groene leefomgeving is belangrijk voor het welbevinden, de gezondheid, de economie, de natuur en biodiversiteit.

Het Nederlandse Nationaal Programma Preventie 2014-2016 benadrukt eveneens het belang van een groene, gezonde leefomgeving voor mens en milieu zoals hieronder te zien is in het filmpje.

HOME kabinet pepijn verheyen / pepijn verheyen © 2015 / tuinlabo