Kabinet Pepijn Verheyen

filosofie kabinet

Filosofie

Een tuin is een interactie tussen mens en natuur. Vele tuinarchitecten gaan bij het ontwerpen uit van hun eigen belevingswereld en wensen. Ze denken in de eerste plaats aan de vorm en het esthetische, functionele karakter. Zo laten veel mensen zich een omgeving aanmeten. Het resultaat is een tuin die niet echt van hen zelf is.

Tuin- en landschapsarchitect Pepijn Verheyen ziet dit anders. Hij probeert naast het esthetische, functionele aspect ook rekening te houden met de persoonlijkheid, wensen, noden en belevingswereld van de bewoners. Daarom ging hij als eerste in België samenwerken met Sara Adriaensen, een master in de psychologie.

De wisselwerking tussen de vakkennis inzake vorm, stijl en planten uit de tuin- en landschapsarchitectuur en het inzicht in de persoonlijkheid en belevingswereld uit de psychologie levert een meerwaarde op bij elk ontwerp.

Het resultaat is dat de tuin een uniek kunstwerk wordt dat aansluit bij de persoonlijkheid van zijn bewoners. De werkwijze, filosofie en visie van Pepijn is meerdere malen bekroond en in de pers geciteerd.

filosofie kabinet pepijn verheyen

Onze filosofie is dat een tuin een enorme meerwaarde is zowel ecologisch, milieugericht, economisch, fysiek als psychosociaal. Niet alleen onze sociale omgeving, in de zin van het netwerk van relaties dat we hebben met anderen, de meningen, verwachtingen,… die zij hebben, bepaalt wie we zijn, hoe we ons voelen, wat we denken en doen. Ook, en dit wordt nogal eens onderschat, onze fysieke omgeving waarin we leven heeft een weerslag op ons denken, voelen en doen.

Bovendien is onze fysieke omgeving een element dat altijd aanwezig is. We verwerken immers constant informatie via onze zintuigen over de omgeving waarin we ons bevinden. Dit gebeurt grotendeels onbewust. Deze informatie wordt in onze hersenen verwerkt en gekoppeld aan een beleving. Die bestaat op haar beurt uit gedachten, gevoelens en gedrag.

Wanneer we ons dus in een tuin of landschap bevinden zal deze omgeving ons denken, voelen en doen of onze beleving ervan positief of negatief beïnvloeden.

Met andere woorden niet alleen ‘de ander’ maar eveneens onze fysieke omgeving kan ons psychisch en fysiek gezond of ziek maken. Kennis van de omgeving met de ‘juiste’ ingrediënten is dus van cruciaal belang voor een ontwerp dat ons psychisch en fysiek ‘ziek’ of ‘gezond’ maakt.  Wat de ‘juiste’ ingrediënten zijn zal afhangen van het doel waarvoor de omgeving dient (werken, ontspannen, herstellen,…) en de persoonlijkheid van de gebruikers.

Wij vinden het als ontwerpers van een fysieke omgeving, met name de tuin, zeer belangrijk om op zoek te gaan naar factoren en manieren om onze natuurlijke omgeving zo in te richten dat ze tot een positieve beleving van de gebruikers leidt.

Omdat wij overtuigd zijn van de psychologische meerwaarde van een tuin stellen wij ons bij elk nieuw concept de vraag: ‘ hoe kunnen we deze tuin of landschap zo inrichten dat ze de gebruikers een goed gevoelt geeft?’ Bij het creëren van een tuin of landschap gaan wij dus uit van de persoonlijkheid van de gebruiker(s) en niet van deze van de ontwerper. Het zijn tenslotte de gebruikers die in de, voor hen op maat ontworpen, omgeving zullen moeten leven en niet de ontwerper.

Verder benadrukt onze filosofie het belang van samenwerken en rekening houden met de omringende omgeving of de ‘plekidentiteit’ en de geschiedenis van de plek. Allen van niet te onderschatten waarde in de weg naar een goed ontwerp.

Door de opdrachtgevers te betrekken in het tuinontwerp en samen te werken met andere specialisten bereikt men veel meer verbondenheid met het concept wat zorgt voor veel meer (psychische)voldoening en bundelt men kennis uit verschillende vakgebieden. Een team kan veel meer bereiken dan een individu alleen.

Maar ook het onderzoeken van de identiteit van de plek of de omringende landschap is onontbeerlijk in het tot stand brengen van een omgeving die goed aanvoelt. Het is als een puzzel waar alles klopt. Elk puzzelstukje moet perfect passen in omliggende stukjes om tot een samenhangend geheel te komen dat correct aanvoelt. Een Hollandse molen in een op en top Chinees landschap voelt onjuist aan, net als een tuin die niet past in zijn ruimere omgeving. Studie van de geschiedenis van een streek of landschap kan hierin een belangrijk instrument zijn. Geschiedenis leert ons veel over de identiteit van een plek.

Kortom onze filosofie houdt rekening met de psychologie van de mens, de omgeving en zijn geschiedenis.

filosofie-kabinet-pepijn-verheyen-denkwijze

filosofie

HOME kabinet pepijn verheyen / pepijn verheyen © 2015

filosofie van de tuin / filosofie van het landschap / filosofie van de omgeving / filosofie van de moestuin

copyright pepijn verheyen 2015