Kabinet Pepijn Verheyen

onderzoek GIT

Onderzoek GIT

Aan de hand van de Garden Identity Test of kortweg GIT kunnen we analyseren wat er onder de mensen leeft m.b.t. het tuingebeuren. Eureka, er is een verschil in wensen en behoeften!

De GIT werd in 2011 gelanceerd. Aanvankelijk gebeurde dit, via een speciaal hiervoor ontworpen ‘instant tuinlabo’, op verschillende beurzen zoals COCOON in Brussel, A.Citylife in Antwerpen, TuinXpo in Kortrijk,….

Na het grote succes van de test op deze beurzen werd een verkorte versie online gelanceerd. Dagelijks leggen tuinliefhebbers uit Vlaanderen en Nederland testen af.

Ondertussen ontvingen reeds duizenden mensen uit België, Nederland en Frankrijk hun persoonlijke tuinprofiel.

Intensie

Met behulp van de GIT proberen we te weten te komen wat er de dag van vandaag onder de mensen leeft aangaande het groengebeuren. We namen de test op verschillende beurzen en evenementen af en doen dit tot op de dag van vandaag nog steeds via de verkorte online versie op internet (link). Zonder aan de privacy te raken wordt er op deze manier data verzameld van een zeer uiteenlopend en gevarieerd publiek.

De data laten ons toe om verschillen, tussen mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, Fransen, Nederlanders en Belgen, Walen, Vlamingen, provincies en zelfs steden, nader te onderzoeken. Eind maart 2012 werden de eerste gegevens verwerkt en deze leidden geheel volgens de verwachtingen tot bevestiging van reeds bestaande studies maar ook tot nieuwe inzichten.

Zo hebben ouderen meer uitgesproken voorkeuren en scoren ze hoger op een bepaald profiel. Jongeren zijn nog wat wispelturiger en gevarieerder in hun keuze. Mannen opteren meer voor gecontroleerde types zoals het functionele praktische en minimalistische type. Ook het avontuurlijke type scoort, niet geheel onverwacht, bij mannen wat hoger.

Vrouwen daarentegen scoren, zoals eerder ook bleek uit oudere analyses, hoger op de romantische, ecologische types. Het moderne trendy tuintype kent ook meer succes bij de vrouwelijke respondenten.

Verder kunnen we uit de resultaten opmaken dat Walen meer belang hechten aan een natuurlijke omgeving en een ecologische tuin. Vlamingen zijn eerder ambitieuze perfectionisten waardoor ze veeleer gaan voor het minimalistische of het functionele type.

Nederlanders zijn sneller en kordater in hun antwoorden. Ze zijn minder bescheiden, wat zijn weerklank vindt in de hogere score op het klassieke formele type. Een tuintype dat in België weinig voorkomt.

Pepijn en Sara  zetten hun onderzoek met de GIT verder. Ze zijn dankbaar op deze manier te kunnen bijdragen aan een verbetering van gepersonaliseerde richtlijnen. Op basis van de resultaten van de tuintest en andere analyses kunnen ze ook meehelpen aan de ontwikkelingen binnen de tuinarchitectuur. Verder zijn er plannen gemaakt, die dit jaar vorm zullen krijgen, voor concepten i.r.t. de GIT en een gloednieuwe test de PLANT-IT.

HOME kabinet pepijn verheyen / pepijn verheyen © 2015