Kabinet Pepijn Verheyen

waarom zijn geuren belangrijk?

Waarom zijn geuren belangrijk?

We leren schrijven, praten,… maar waarom leren we de taal van de geuren niet?

Er is bijna geen enkel zintuig zo gevoelig als ons reukorgaan.

Deels bewust maar ook grotendeels onbewust verloopt de verwerking van de informatie die we opvangen via onze neus.

De impact van geuren.

We beseffen meestal dan ook niet welke impact geuren op ons hebben. Toch sturen ze in belangrijke mate ons gedrag, ons gevoel en ons denken. Reclamemakers hebben dit reeds langer begrepen en beïnvloeden ongemerkt ons koopgedrag via de wereld van de geur. Ook al zijn geuren zo belangrijk we verwaarlozen en onderkennen het belang ervan maar al te vaak. Het is ook opvallend dat we in onze taal over zo weinig woordenschat beschikken om geuren te omschrijven. Dit maakt het voor velen ook iets dat moeilijk of zelfs onmogelijk in woorden te omschrijven valt, ook al maakt het zo’n diepe indruk op ons. Bijkomend zal dezelfde geur voor iedereen andere gevoelens, gedachten of herinneringen oproepen (zo blijkt ook uit onze testen binnen tuinlabo). Dit komt omdat we geuren koppelen aan bepaalde ervaringen. We ontvangen de fysieke signalen van geur via onze neus, het ruiken zelf (het koppelen van een waarneming /oordeel aan een fysieke prikkel) gebeurt echter in ons brein. Ruiken doen we met andere woorden met onze hersenen. En zoals de wetenschap ons leert is ons brein nog altijd een mysterie dat naast biologie gedetermineerd wordt door psychologie. Hierdoor zal niet iedereen hetzelfde reageren of hetzelfde oordelen over één en dezelfde geur. Toch wordt onze perceptie of ons oordeel over iets in belangrijke mate veelal onbewust bepaald door geuren. Kennis hiervan kan ons helpen ons gedrag of gevoel te begrijpen en beter te sturen in de richting die wij willen.

Geuren hebben in de evolutie van de mens een grote rol gespeeld. Ze deden (en doen) dienst om soortgenoten te herkennen, om voedsel te vinden, om te weten welk voedsel slecht voor ons is (bedorven en giftige geuren worden dan ook beter herkend), om een (vruchtbare) partner te vinden, alarmsignalen of signalen van gevaar over te brengen, herinneringen op te roepen, te weten hoe anderen zich voelen,…. Vooral vrouwen, en dan zeker tijdens de zwangerschap, blijken gevoelig aan geur.

HOME kabinet pepijn verheyen / pepijn verheyen © 2015