Kabinet Pepijn Verheyen

moderne tuinarchitect

Pepijn Verheyen

Sinds 2000 verdiept tuin- en landschapsarchitect Pepijn Verheyen zich in innovatieve tuin- en omgevingsarchitectuur. Vandaag de dag is hij een graag gezien ontwerper bij de top van de ‘moderne’ architecten en hun opdrachtgevers.

Vele van de concepten zijn naast hedendaags vooral erg vernieuwend en soms zelfs experimenteel. Respect voor de mens, zijn ontwikkeling, zijn omgeving en de universele principes vormen een rode draad doorheen zijn werk.

De moderne tuinarchitect onderscheidt zich van zijn collega’s door deze unieke aanpak en werkwijze, de veelzijdigheid en de diepgang van de concepten. Verder zien we, op het gebied van vernieuwende en gepersonaliseerde tuinen, een opvallende leidende rol die hij vervult in de lage landen.

 

moderne tuinarchitect

Om deze rol kracht bij te zetten neemt de moderne tuinarchitect verschillende initiatieven. Op het gebied van hedendaagse en moderne tuinen won hij verschillende belangrijke prijzen, hij geeft les en voordrachten over bijvoorbeeld; moderne ontwerptechnieken, hedendaagse tuinarchitectuur, bijzondere planten, ecologische technieken. Pepijn werkte diverse tuingerelateerde platforms uit,…  en is als pionier samen met Sara Adriaensen (omgevingspsychologe) de inrichter van Tuinlabo.

Door zijn rol binnen Tuinlabo, zijn functie binnen adviesraden, zijn relatie tot diverse experten, de specifieke contacten die hij onderhoud, de lessen die hij geeft et cetera, staat hij met beide voeten op de grond en in de wereld, proeft hij van wat leeft en krijgt hij een zeer ruim inzicht in wat speelt op het eigenste moment.

Voor de moderne tuinarchitect is het belangrijk dat het tuinontwerp aansluit bij de persoonlijkheid van de opdrachtgever, het gezin of de doelgroep. In relatie tot het welzijn, de gezondheid, de leefbaarheid streeft hij naar een universeel esthetisch concept in functie van de noden en de wensen van zijn/haar opdrachtgever. Want elk individu is immers uniek. Pepijn houdt daarom rekening met de belevingswereld van de gebruikers. Uiteraard zonder afbreuk te doen aan de stijl van de omgeving; bomen, woning, de gebouwen,… Door op een vernieuwende, creatieve en inventieve manier om te gaan met de ruimte wordt er gestreefd naar een naadloze integratie van deze elementen. Zo worden ze opgenomen in het geheel dat rekening houdt met de algemene en minstens zo belangrijke specifieke voorkeuren binnen elk concept.

De kennis van de moderne tuinarchitect inzake deze voorkeuren dankt hij aan zijn samenwerking met Sara die, als master in de psychologie, samen met hem diverse testen uitwerkt. De wisselwerking tussen de vakkennis inzake vorm, stijl en planten uit de tuin- en landschapsarchitectuur en het inzicht in de persoonlijkheid en belevingswereld uit de psychologie levert een meerwaarde op bij elk ontwerp. Het resultaat is dat de tuin een uniek kunstwerk wordt dat aansluit bij de persoonlijkheid van zijn bewoners. De unieke werkwijze, filosofie en visie van de moderne tuinarchitect is, onder andere daarom, meerdere malen bekroond en in de pers geciteerd.

HOME kabinet pepijn verheyen / pepijn verheyen © 2015