Kabinet Pepijn Verheyen

het belang van de omgevingspsycholoog

Het belang van de omgevingspsycholoog.

De omgevingspsychologie is gericht op en gerelateerd aan de beïnvloeding van het werk van ontwerpers of inrichters om zo de menselijke omgeving te verbeteren.

De impact van (landschaps)architectuur op menselijk gedrag en denken is zeer groot.

De fysieke omgeving waarin we ons bevinden is er altijd en zal ons daarom op haar beurt altijd beïnvloeden.

Omgevingspsycholoog vertelt.

Niet alleen onze sociale omgeving, in de zin van het netwerk van relaties dat we hebben met anderen, de meningen, verwachtingen,… die zij hebben, bepalen wie we zijn, hoe we ons voelen, wat we denken en doen. Ook, en dit wordt nogal eens onderschat, onze fysieke omgeving waarin we leven heeft een weerslag op ons denken, voelen en doen.

Niet alleen ‘de ander’ maar ook onze fysieke omgeving kan ons psychisch en fysiek gezond of ziek maken. Kennis van de omgeving met de ‘juiste’ ingrediënten is dus van cruciaal belang voor een ontwerp dat ons psychisch en fysiek ‘ziek’ of ‘gezond’ maakt.  Wat de ‘juiste’ ingrediënten zijn zal afhangen van het doel waarvoor de omgeving dient (werken, ontspannen, herstellen,…) en de persoonlijkheid van de gebruikers.

Omgevingspsychologie reikt kennis aan waarmee je inzicht kan krijgen in hoe mensen hun omgeving waarnemen, welke elementen onze appreciatie, van een omgeving, positief of negatief beïnvloeden,…. Zo wordt het gemakkelijker om tot een ontwerp te komen van een omgeving die optimaal is afgestemd op haar gebruikers. Het helpt je anders naar een omgeving te kijken en een omgeving te ontwerpen waarbij de mens centraal staat. Je leert eerst inzicht te krijgen in de beleving van de gebruiker voor je met het ontwerpproces aan de slag gaat.

De rol van een omgevingspsycholoog kan daarbij zijn.

  • zien welke omgeving de mens algemeen prefereert
  • kijken hoe het individu reageert op een bepaalde omgeving (cognitief en gedragsmatig)
  • richtlijnen geven over hoe een omgeving kan worden afgestemd op de doelgroep
  • een ontwerper inzicht geven in de omgevingsfactoren die van belang zijn voor de gebruikers van zijn of haar concept
  • sensibiliseren van de impact van een fysieke omgeving op het psychosociaal functioneren van de mens of het individu
  • het onderzoek van de relatie tussen de omgeving en de gedragingen van mensen onder wisselende omstandigheden

gerelateerd: wat is omgevingspsychologie?

HOME kabinet pepijn verheyen / pepijn verheyen © 2015

Het belang van de omgevingspsycholoog / omgevingspsycholoog / copyright pepijn verheyen 2015

omgevingspsycholoog-omgeving-psycholoog

omgevingspsycholoog