Kabinet Pepijn Verheyen

ontwikkeling PLANT-IT

Belang van de PLANT-IT

Maar al te vaak wordt het belang van planten onderschat. Ondertussen begint het, gesteund door verschillende wetenschappelijke studies, tot ons door te dringen dat het positieve effect dat een groene omgeving op ons psychisch en fysiek welzijn kan hebben niet te onderschatten is.

Toch vergeet men hierbij het woord  ‘groen’ nogal eens.  Het zijn met name de planten die een onmiskenbare rol spelen in dit positieve effect en in mindere mate elementen zoals tuinhuizen, decoratie, verharding,… van de buitenruimte.

Spijtig genoeg staan in vele projecten juiste deze zaken op de voorgrond. Dit ten koste van de beplanting die, correct geplaatst en gekozen, nu juist zo belangrijk is voor ons psychosociaal en fysiek functioneren. Denk maar aan de rol die planten spelen of gespeeld hebben in onze voeding, geneeskunde, economie, zuivering van water en lucht,…

Ontwikkeling PLANT-IT

Sara’s interesse vanuit het onderzoeksgebied “omgevingspsychologie”.

Naast tal van studies waarin het belang van groen duidelijk naar voren kwam werd mijn interesse voor planten gewekt door o.a. enkele oude plantenboeken van mijn grootmoeder waaronder de Dodonaeus. In dit werk, waarvan de eerste uitgave dateert van 1554, beschrijft de Mechelse stadsgeneesheer Dodoens de kennis van de kruiden en planten in het Nederduits.

Dodoens was één van de eersten die zelf planten ging zoeken en beschrijven. Daardoor nam het aantal beschreven soorten drastisch toe. Het boek, dat een belangrijke rol zou spelen in de plantkunde, telt dan ook niet minder dan 1588 pagina’s.  Dodonaeus pleit in zijn boek reeds voor het belang van de kennis van de planten. Bij elke soort tekent hij o.a. de standplaats, de courante benamingen, de kracht of werking en, belangrijk, de aard of natuur van de plant op.

Het is deze aard of natuur die we kunnen koppelen aan de vier temperamenten of persoonlijkheden. Ook in oudere werken zoals “Gart der  Gesundtheit” (gaat terug tot 1470) en “Megenberg das Buch der Natur” (1330) wordt de link gelegd met de natuur of aard van de plant. Deze wordt op haar beurt geassocieerd met de 4 elementen en de tegengestelden warm, koud, droog en nat.  De link tussen de 4 temperamenten en de aard of natuur van planten wordt dus al honderden jaren gelegd.

Het is spijtig dat deze inzichten, die volgens mij van onschatbare waarde zijn, verloren dreigen te gaan. Vandaar de Plant-it (plantation, temperamental interaction test) die tracht bij elk van de 4 temperamenten een aantal planten voor te stellen.

Met het resultaat dat je krijgt kan je zelf  aan de slag om combinaties te zoeken van voorgestelde of gelijkaardige planten. De planten werden gescreend op aard/natuur, uiterlijk, standplaats, krachten/medicinale werking.

Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met het werk van Dodonaeus al werden hier en daar ook soorten opgenomen die pas later in onze contreien verschenen.

De aard of natuur van sommige van deze planten was tegengesteld aan het type waarbij ze werden geclassificeerd. Dit omdat ze wat betreft hun uiterlijk, natuur en werking het best bij dit type aansluiten. Hierbij wordt eveneens rekening gehouden met de kennis uit o.a. de homeopathie volgens dewelke een plant/product soms bij zijn tegengestelde kan aansluiten of het tegengestelde effect kan bewerkstelligen.

Maar misschien is het voornaamste wel dat ik hoop dat met een test als de Plant-it de nieuwsgierigheid voor het plantenrijk opnieuw gewekt is en de belangrijke rol die planten kunnen spelen opnieuw erkend wordt.

Vanuit de omgevingspsychologie zien we al langer het belang in van een omgeving die aansluit bij de persoonlijkheid van het individu. Zeker planten spelen hierin een rol van betekenis.

De ontwikkeling van de PLANT-IT kadert in het opnieuw onder de aandacht brengen van het belang van planten algemeen en meer specifiek de waarde hiervan voor het individu.

ontwikkeling Plant-it / ontwikkeling onder leiding van Sara Adriaensen / ontwikkeling vanuit de omgevingspsychologie / ontwikkeling plantentest

HOME kabinet pepijn verheyen / pepijn verheyen © 2015

ontwikkeling-plant-it-ontwerp

ontwikkeling plant-it