Kabinet Pepijn Verheyen

‘Acht/8’ Genomineerd project Sfeer

‘Acht/8’ Genomineerd project Sfeer

Het project Acht/8 werd genomineerd in de wedstrijd ‘Buiten Verbeelding’ die plaatsvond in het kader van Sfeer 2005.

Dit ontwerp van tuin- en landschapsarchitect Pepijn Verheyen werd opgebouwd volgens de theorie van de ‘Dynamische perceptie’. Een ontwerptheorie die o.a. ruimtelijkheid en het belang van de derde dimensie benadrukt. Dit principe, ontwikkeld door Pepijn Verheyen in 2002 en gepubliceerd in 2005, bleek zeer vooruitstrevend te zijn. Een jaar nadien werd een gelijkaardige theorie die een deel van de ‘Dynamische perceptie’ omvat opgenomen in een Nederlandse doctoraalstudie.

Eveneens leuk om te zien is dat jaren later tal van ontwerpers de geest van deze theorie in hun visie opnemen. Zo verscheen bijvoorbeeld anno 2011 een artikel waaruit blijkt dat gerenomeerd tuin- en landschapsarchitect Denis Dujardin een gelijkaardige visie deelt wat betreft ruimtelijkheid en beleving.

Sfeer en ‘Acht/8’

Acht/8 bleek een voorloper van de huidige trends op het gebied van tuinarchitectuur. Zo werd het belang van multifunctionaliteit, ruimtelijkheid, veranderlijkheid en de verbondenheid met de natuur in dit project duidelijk onderstreept. Ook de gebruikte materialen en elementen zoals het zeilsculptuur waren vernieuwend voor hun tijd en zijn ondertussen reeds ingeburgerd en zeer populair in het tuingebeuren. Kortom we kunnen zeggen dat dit project een mooi voorbeeld was van hoe de tuin er ongeveer 7 jaar later had kunnen uitzien.

Acht/8 algemeen

Vertrekkende van de volgende basisgegevens; de bestaande toestand (woning, perceel en omgeving), het velum (gespannen zeilsculptuur) en het speelelement (de speelbal) en rekening houdend met de wensen van het jonge gezin werd deze tuin uitgewerkt tot een harmonisch geheel waarbij ruimtelijkheid, vormgeving en contrastgebruik centraal staan.

 • woning : strak / modern / afgelijnd / reductie van volume (kleurgebruik) / koud (materialen) / basisvorm rechthoek
 • velum : dynamisch / modern / licht – halftransparant / verruimend / basisvorm ingeschreven in cirkel
 • multifunctionele bal : elementair / verruimend / basisvorm cirkel

Veranderlijkheid en multifunctionaliteit in Acht/8

 • seizoensgebonden beeld door de beplanting (geleidelijke verandering)
 • verplaatsbare bal (directe verandering)
 • opbouw, afbouw en hoogte van het standaard velum (ruimtelijke verandering)
 • lichtinval die door verandering van de invalshoek van het licht doorheen het jaar steeds andere reflecties geeft. (constante verandering)
 • het multifunctioneel gebruiken van bepaalde elementen (directe verandering)
 • de waarneming van de tuin die afhankelijk is van het brandpunt bepaald door de observator (indirecte verandering)

Ruimtelijkheid en verhoudingen in Acht/8

 • Verhouding woning / tuin : ( 1/1 , woning staat centraal in de tuin als leefruimte, massa en volume maar is niet dominant).
 • Verhouding van de gelaagdheid : daar de architectuur van de woning de niveaus binnen het concept accentueert is het voorkomen van deze horizontale zichtvlakken niet onbelangrijk voor de opbouw van de tuin. Het zou echter verkeerd zijn om de visualisatie enkel over de kortste weg (de rechte zichtas) te sturen. Er zijn dan ook binnen de transparante opbouw van de hoogten elementen gebruikt die de gelaagdheid dynamiseren en dusdanig de beleving van ruimtelijkheid versterken.
 • Verhoudingen binnen de beleving : Uit de aanwezigheid van zowel open alsook gesloten structuren, transparante en halftransparante elementen en de gedeeltelijk constante maar ook veranderlijke opbouw van de tuin ontstaat als het ware een gevoelsmatige strijd tussen het enerzijds eindige anderzijds oneindige.
 • Voortuin / achtertuin : eigenlijk is er enkel de illusie dat er compartimentering optreedt in deze tuin. Wel bestaat de mogelijkheid om een voortuin te creëren door het gebruik van de multifunctionele bal. Verder zou de carport best afgesloten worden van de achtertuin door middel van een scheidingswand en poortje met een hoogte van 1,6m.

Materiaal- en plantengebruik in Acht/8

De materiaalkeuze is sterk afhankelijk van de onderlinge relatie tussen de verschillende elementen. Het is zeer belangrijk contrasten te creëren om zo een harmonie te bereiken tussen harde, zachte, koude en warme materialen.
Vb: de transparante wand (vorm van een golf) kan uit doorzichtig materiaal bestaan maar het kan ook enkel een frame zijn dat al dan niet met een zware rand is afgewerkt. Dit bepaalt dan natuurlijk ook de afwerking van de schuine wand (overgang van tuin naar terras) die bij reflectie iets donkerder kan zijn en in het tweede geval zelf licht kan weerkaatsen.

Het plantgebruik is hier ondergeschikt aan de vormgeving. Het is wel zeer belangrijk dat de verhoudingen tussen groenblijvers en bladverliezers (ongeveer 50-50) wordt gerespecteerd.

De planten dienen om de geometrie te accentueren en de suggestieve assen die een onregelmatige 3D curve volgen te geleiden.
Gedacht werd aan planten met een sober en schijnbaar klassiek karakter zoals; Ilex, Osmanthus, Fagus, Ligustrum, Viburnum etc.

Elementen in Acht/8

Volgende elementen bepalen de geest van dit project:

 • Velum ; een gespannen textielmembraan, constructie, zeilsculptuur
 • Multifunctionele speel – en bergbal
 • Multifunctionele kuip ; mogelijk als waterelement bij het terras, maar ook als vuurput, zandbak enz…
 • Inox wand
 • Plexiwand/glazen vleugels

tuinbeurs sfeer / sfeer het event voor interieur, tuin en zwembad / sfeer in de tuin / beurs sfeer / sfeer Gent / Sfeer Flanders Expo

HOME kabinet pepijn verheyen / pepijn verheyen © 2015

 

sfeer-acht-8-beurs-gent

sfeer