Kabinet Pepijn Verheyen

masques des l’arbres

‘masques des l’arbres’

Het opzet van het project was om kinderen uit Canada en Frankrijk met elkaar te laten communiceren door middel van emotie. De maskers lichten op waarbij kleur wordt gekoppeld aan blijdschap, verdriet, woede…. De emotie wordt afgelezen, vertaald en doorgestuurd naar de maskers aan de andere kant van de oceaan. De maskers kijken elkaar symbolisch aan.

De maskers lichten op waarbij kleur wordt gekoppeld aan blijdschap, verdriet, woede…. De emotie wordt afgelezen, vertaald en doorgestuurd naar de maskers aan de andere kant van de oceaan. De maskers kijken elkaar symbolisch aan.

De onderliggende gedachte achter het concept is om kinderen er attent op te maken dat alles met elkaar in verband staat, dat de natuur leeft, dat communicatie belangrijk is, wat onze omgeving ons kan vertellen, het belang van de natuur en onze plaats op deze aarde.

Masques des l’arbres

Tuin- en landschapsarchitect Pepijn Verheyen ontwerpt naast tuinen tevens conceptuele projecten zoals de ‘masques des l’arbres’. Dit specifieke conceptuele ontwerp uit 2005 gaat over de interactie tussen mens en natuur, mensen onderling, de universele emoties.

Mens en natuur

Dat de mens onderdeel is van de natuur is voor eenieder duidelijk. Dat hij een grote invloed uitoefent op deze natuur vaak pijnlijk. Maar tevens de natuur beïnvloedt de mens. Zowel direct via de elementen die onder de stand van de maan bewegen, een regenbui, een hoge of lage luchtdrukgebied, pollen op planten, aroma’s die door bloemen en kruiden worden verspreid,… Als indirect door te anticiperen op te verwachten veranderingen die we trachten te voorspellen.

In welke mate worden we eigenlijk gestuurd door deze natuur? Zijn onze emoties niet sterk gerelateerd aan wat de natuur ons geeft? Een ding is zeker; via zeer rudimentaire zintuigelijke stimuli communiceren we onderling. Het zijn deze emoties die gebruikt worden in het concept masques des l’arbres.

Mensen onderling

Naast onze band met de natuur is er een nog sterkere band tussen mensen onderling. Onze verwantschap, onze expressie, de manier waarop we kijken naar en omgaan met zaken vertoont vele gelijkenissen al is een deel uiteraard cultureel bepaald. Bij kinderen is die band met, de interactie tussen, het aanpassingsvermogen tot, het aanvoelen van anderen nog veel meer aanwezig. Daarom zijn zij de ideale doelgroep om via emoties, zonder de handicap van taal, te communiceren. Het is daarom deze communicatie die vooropgesteld wordt binnen het concept masques des l’arbres.

De universele emoties

Deze emoties zijnde; vreugde, verdriet, angst, woede, verbazing, afschuw worden basisemoties genoemd. De gezichtsuitdrukkingen die mensen bij deze emoties laten zien blijken trouwens universeel te zijn. Wanneer we een emotie tonen worden bepaalde hersendelen geactiveerd. Net zoals bij onze interactie tussen mens en natuur, waarbij beiden elkaar beurtelings onderling beïnvloeden, zien we dat emotie uitlokken of dat het tonen van emotie ons activeert en geactiveerde emotie expressie stimuleert.

 masques des l’arbres of boommaskers / concept masques des l’arbres

HOME kabinet pepijn verheyen / pepijn verheyen © 2015

masques-des-l'-arbres-boommaskers

masques des l’arbres