Kabinet Pepijn Verheyen

INFEST

INFEST

De Individual Need For Environmental Structure Test of kortweg INFEST gaat na in welke mate een persoon behoefte heeft aan een gestructureerde omgeving in het algemeen en een gestructureerde tuin in het bijzonder.

Het visuele karakter van een tuin speelt een cruciale rol bij de appreciatie ervan. Op zijn beurt is het visuele karakter afhankelijk van het ontwerp of gekozen tuinstijl. De voorkeur voor een bepaalde tuinstijl is geassocieerd met psychologische noden zoals de nood aan structuur. Deze nood aan structuur zal voor iedereen anders zijn.

Bepaalde tuinstijlen zijn gekoppeld aan een bepaalde mate van structuur. Informele tuinen zoals wilde of natuurlijke tuinen zijn bijvoorbeeld veel minder gestructureerd dan formele tuinen zoals strakke minimalistische tuinen. Om te weten te komen welke tuinstijl bij iemand aansluit of met welke graad van gestructureerdheid het ontwerp rekening dient te houden ga je dus na in welke mate de persoon in kwestie nood heeft aan structuur.

De INFEST als omgevings- en tuintest.

Over het algemeen gebeurt de evaluatie en beleving van een natuurlijke omgeving op basis van o.a. twee zaken:

  • de nood om onze omgeving te begrijpen
  • de nood om onze omgeving te exploreren en te ontdekken

Omgevingen waarbij een mooi evenwicht is tussen deze twee noden appreciëren we het meest. Toch zijn er individuele verschillen die te maken hebben met de mate waarin we nood hebben aan ‘structuur’.  Wilde natuur is weinig gestructureerd en daardoor moeilijker te begrijpen dan een aangelegde formele tuin. Maar een aangelegde tuin laat veel minder exploratie toe dan wilde natuur. Waar de  formele omgeving hoog scoort op het eerste scoort de informele hoog op het tweede en omgekeerd.

De voorkeur voor een omgeving waar veel of weinig op werd ingegrepen door de mens is dus individueel verschillend. De ene mens heeft meer nood aan het begrijpen van zijn omgeving de ander heeft meer nood aan exploreren. Anders vertaald; de mate waarin we nood hebben aan structuur of de mate waarin we nood hebben om onze omgeving te begrijpen bepaalt onze voorkeur voor wilde natuur of een formeel aangelegde tuin.

De INFEST meet de mate waarin we nood hebben aan structuur. Op basis van het resultaat kan de ontwerper veel of weinig structuur integreren in zijn concept.

INFEST-tuin-en-omgevingstest-test

INFEST

HOME kabinet pepijn verheyen / pepijn verheyen © 2015

INFEST

De Individual Need For Environmental Structure Test of kortweg INFEST gaat na in welke mate een persoon behoefte heeft aan een gestructureerde omgeving in het algemeen en een gestructureerde tuin in het bijzonder.

Het visuele karakter van een tuin speelt een cruciale rol bij de appreciatie ervan. Op zijn beurt is het visuele karakter afhankelijk van het ontwerp of gekozen tuinstijl. De voorkeur voor een bepaalde tuinstijl is geassocieerd met psychologische noden zoals de nood aan structuur. Deze nood aan structuur zal voor iedereen anders zijn.

Bepaalde tuinstijlen zijn gekoppeld aan een bepaalde mate van structuur. Informele tuinen zoals wilde of natuurlijke tuinen zijn bijvoorbeeld veel minder gestructureerd dan formele tuinen zoals strakke minimalistische tuinen. Om te weten te komen welke tuinstijl bij iemand aansluit of met welke graad van gestructureerdheid het ontwerp rekening dient te houden ga je dus na in welke mate de persoon in kwestie nood heeft aan structuur.